Kom Heilige Geest!

pinksteren-olv-ter-nood-heiloo

Beste broeders en zusters!

Vandaag vieren we een speciale dag!! 50 dagen na de verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus, na de stille 10 dagen na zijn opstijging ten hemel, stuurt Hij ons de Vertrooster, de Heilige Geest, zodat wij met vreugde het geloof verkondigen, en ons kracht te vernieuwen om trouwe leerlingen van Jezus te zijn in deze tijd.

De Heilige Geest, door wie God tot ons komt, brengt ons leven en vrijheid. “Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed” (Joh. 10, 10).
Het woord van Jezus over het leven in overvloed staat in de toespraak over de goede Herder: “Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf” (Joh. 10, 18). Het leven vind je alleen maar door het te geven. Dat is het wat wij van Christus moeten leren, en dat leert ons de Heilige Geest, die het zich-geven van God is. Hoe meer iemand zijn leven geeft voor de anderen, voor het goede zelf, des te overvloediger stroomt de rivier van het leven.

De ware vrijheid toont zich in de verantwoordelijkheid, in een wijze van handelen die de medeverantwoordelijkheid op zich voor zichzelf en voor de anderen. De Heilige Geest maakt ons tot kinderen van God, en zo moeten we ook handelen, als wat wij zijn: kinderen van God. Wij doen het goede omdat we God zelf liefhebben.

Door leven en vrijheid te geven, schenkt de Heilige Geest ook eenheid. Het zijn drie gaven, en ze zijn niet van elkaar te scheiden. Hij verenigt ons zozeer dat de heilige Paulus eens kon zeggen: “Allen tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus” (Gal. 3, 28). Met zijn adem stuwt de Heilige Geest ons naar Christus.

De Geest van God stopt nooit met zijn werk. Nog steeds brengt Hij mensen, volwassenen, kinderen, jongeren, naar Christus toe. Gisteren in onze Heiligdom 1 kind van 4 jaar werd gedoopt, 3 hebben eerste Heilige Communie gedaan en 4 het Heilig Vormsel ontvangen. In de sacramenten schenkt God genade en laat ons groeien in Zijn liefde.

Moge de Maagd Maria, Bruid van God de Heilige Geest, ons helpen om te leven in de totale vrijheid van de kinderen Gods, wij en alle mensen die langzaam en zeker dichterbij het Hart van Jezus komen.

Zalig Pinksteren!!!

Gods rijkste zegen,

M. Esperanza.

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Nieuwste overwegingen