Kerkproeverij

gezongen-gregoriaanse-vespers-olvternood-heiloo

Vorig jaar werd vanuit de Raad van Kerken Nederland de oorspronkelijk Engelse actie “Back to Church” geïntroduceerd onder de naam Kerkproeverij. Ruim 20 kerkgenootschappen hebben de handen ineengeslagen om hiervan een succes te maken. KRO-NRCV en EO ondersteunden dit initiatief, samen met nog een aantal andere kerk-betrokken bedrijven en organisaties.

Ook de Nederlandse bisschoppen schaarden zich achter het idee om kerkgangers te vragen voor een bepaalde zondag mensen uit hun eigen omgeving – bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, collega’s – uit te nodigen een keer mee naar de kerk te gaan. Onze kerk is daarom vanaf het begin nauw bij de landelijke organisatie betrokken.

De Back to Church beweging is inmiddels in 17 landen op gang gekomen. De onderliggende gedachte is dat er best veel mensen zijn die graag (opnieuw) eens naar de kerk zouden willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. Veel parochianen zal dat mogelijk verbazen. Iedereen is toch welkom, de deur staat toch open? In de praktijk wordt dat niet zo ervaren. Niet alleen in de Katholieke Kerk. Alle deelnemende kerkgenootschappen herkennen dit. Allemaal erkennen ze dat de wederzijdse beeldvorming van kerkgangers en niet-kerkgangers vaak niet beantwoordt aan de realiteit en een update behoeft. Allemaal herkennen ze ook dat iedereen verlangt verwelkomend te zijn, maar dat misschien toch niet zo is. En alle betrokken kerkgenootschappen beseffen dat verwelkomend zijn goed is, maar uitnodigend beter.

Een persoonlijke uitnodiging kan echt het verschil maken. Veel mensen zitten eigenlijk op zo’n uitnodiging te wachten. Het vraagt echter van de kerkgangers om hun schroom te overwinnen en op de mensen om hen heen af te stappen: “Ga je met me mee naar de kerk?”. De actie is al een succes wanneer kerkgangers daadwerkelijk anderen hebben uitgenodigd en een geloofsgemeenschap dat kan vieren. Er wordt dan gebouwd aan een kerkcultuur die uitnodigend is en daarmee wordt de drempel om (weer) een keer naar de kerk te gaan lager. Of er op die uitnodiging wordt ingegaan en wat daarvan de gevolgen zullen zijn is vooral in Gods hand. Paulus beschrijft immers al hoe hij plantte, Apollos water gaf, maar God zorgde voor de groei (Vgl. 1 Kor. 3,6).

Het weekend van 15 en 16 september is uitgekozen als landelijk moment om een Back to Church-zondag te houden. De Nederlandse Bisschoppenconferentie doet een beroep op u om mee te doen. Om als kerkgangers samen deze actie tot een succes te maken. Belangrijk is dat we ons aansluiten, naar buiten treden naar de vele mensen die er bewust of onbewust op wachten en hopen mee naar de kerk te worden gevraagd.

Meer informatie kunt u vinden op www.rkkerk.nl, www.Raadvankerken.nl en www.Kerkproeverij.nl. Via deze laatste site kunt u ook uw kerklocatie als deelnemer aanmelden.
Veel succes en zegen gewenst!

Delen

Recent Sermons