Jaar van Gebed

Jaar van Gebed

Beste vrienden van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood!

In voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 heeft paus Franciscus afgelopen zondag het Jaar van Gebed uitgeroepen. Hij vraagt ons om ons door nog intensiever gebed voor te bereiden op de grote kerkelijke en geestelijke gebeurtenis van het Jubileumjaar (dat elke 25 jaar wordt gevierd), waarin de Heilige Deur zal worden geopend en miljoenen pelgrims naar Rome zullen komen. Het jaar 2024 als het Jaar van Gebed zou ons moeten helpen om “de grote waarde en de absolute noodzaak van het gebed te herontdekken, van het gebed in ons persoonlijk leven, in het leven van de Kerk en van het gebed in de wereld”.

Het geluk en de toekomst van ieder van ons, van onze gezinnen, ja zelfs van alle volkeren en naties, berust inderdaad ten diepste op het gebed. Pater Pio, als grote bidder, moest al in zijn tijd bedroefd vaststellen: “De huidige maatschappij bidt niet en gaat daarom te gronde.” En de huidige dramatische gebeurtenissen op veel plaatsen in onze wereld bevestigen dit!

Vaak hoort men het gezegde: “Alleen bidden helpt nog.” Hoe waar is dat! Vooral wanneer we de moed bijeenrapen om te bidden in plaats van in wanhoop te vervallen door de situatie in ons leven en in de wereld. Dit gezegde plaatst God echter wel in een slecht daglicht. Want God en het bidden mogen immers niet de “ultima ratio” zijn, met andere woorden de laatste uitweg. Bidden moet de “prima ratio” zij, dus het begin, het eerste wat we doen. Bidden verandert de wereld. Het betrekt God in het wereldgebeuren, dankzij onze vrije wil. Gebed is een geweldige kracht. Het kan zelfs de natuurwetten buiten spel zetten en elke hindernis bedwingen. Door te bidden hebben we deel aan Gods almacht. God laat zich echter niet gewoon maar vragen om in te grijpen. Door het gebed wil Hij ons ook de waardigheid van het medeauteurschap verlenen.

Bidden is vaak geen ontspannende bezigheid. Wij kennen allen de dagelijkse strijd om trouw te zijn in het gebed. Het is dan belangrijk de onzichtbare muur van weerzin, onverschilligheid of verzet te doorbreken en de uitvlucht dat we geen tijd hebben te overwinnen, door desondanks eenvoudig te beginnen te bidden. Alleen wanneer wij de strijd om het gebed winnen, zullen wij alle andere gevechten in de wereld, ook in ons persoonlijke leven, winnen. Hoe meer we bidden, des te meer vreugde het gebed ons geeft. De heilige Teresa van Avila verzekert ons: “Bidden verheft de ziel op een eenvoudige manier tot God, zorgt ervoor dat wij vaak met Hem in gesprek treden, dat wij een innige vriendschap opbouwen met Hem, die ons oneindig liefheeft.” Zij die trouw bidden worden zelf anders, zowel in hun wezen als in hun handelen.

Laten wij de Heilige Maagd Maria, de lerares van het gebed, vragen om ons in dit Jaar van Gebed een nieuw verlangen te geven in de aanwezigheid van de Heer te verblijven, naar Hem te luisteren en Hem te aanbidden. Hij wacht 24 uur per dag op ons. 

Pr. Martin Barta

Delen

Nieuwste overwegingen