Ja is ja en neen is neen

Ja is ja en neen is neen

Daagt Jezus ons afgelopen zondag uit, of verplicht Hij ons ergens tot en toe? De heilige Johannes Chrysostomus zegt het in een preek als volgt:
“Dit is wat ik verkondig, beweer en met luide stem afkondig: laat niemand die een vijand heeft, naderen tot de heilige tafel en het Lichaam des Heren ontvangen. Laat niemand die nadert een vijand hebben! Hebt ge een vijand? Nader niet. Als ge het toch wilt doen, ga u dan eerst verzoenen, en ontvang dan het sacrament. Ik ben het niet die zo spreekt, maar de Heer, Hij die voor ons gekruisigd werd.
Om u met de Vader te verzoenen heeft Hij niet geweigerd geofferd te worden en zijn bloed te vergieten. En gij, om u met uw broeder te verzoenen wilt ge niet eens een woord zeggen en het initiatief nemen om hem op te zoeken? Luister naar wat de Heer zegt over hen die op u gelijken: ‘als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft…’ Hij zegt niet: ‘wacht dan tot hij u komt opzoeken’ of, ‘laat een van uw vrienden hem bezoeken als verzoener’, of: ‘zend hem iemand anders’. Nee, Hij zegt; ‘Snel gijzelf in persoon naar hem toe’ ‘Ga’ zegt de Heer, ‘ga u eerst met uw broeder verzoenen!’ Ongelooflijk! Terwijl God zich niet onteerd acht wanneer de gave die men Hem kwam aanbieden terzijde wordt gezet, acht gij uzelf onteerd wanneer ge de eerste stap zet om u met uw broeder te verzoenen?”

Tja, dit is stevige kost die we opgediend krijgen. Johannes Chrysostomus  (349-407) was in zijn tijd een bekend en geliefd bisschop en prediker en legt graag de letterlijke betekenis uit en de eenheid van Gods plan, maar bovenal past hij de schrift toe op het concrete leven. Nou kunnen we dit lezen als een historische tekst voor de mensen van toen, maar ook heden ten dage is dit een boodschap voor ons. Deze preek heeft niets aan actualiteit ingeleverd, want in hoeveel families en situaties zijn er conflicten tussen mensen die breuken veroorzaken, dwars door familiebanden en relaties heen? Mensen die niet met iemand anders in een ruimte willen zijn, weigeren te groeten, de ander volkomen negeren. Kun je als rooms katholiek en belijdend lidmaat in zo een situatie deelnemen aan de heilige tafel van de Heer en het Lichaam des Heren ontvangen?  Goed om hierover na te denken, en een beslissing te nemen na gebed en bezinning.

Na gebed en bezinning en een tijd van begeleiding is het voor mij duidelijk geworden dat ik het een heel stuk rustiger aan moet gaan doen. Door mijn werk als justitie pastor in de zwaardere gevangenissen in Nederland is er bij mij jaren na het stoppen van deze opdracht, een PTSS vastgesteld. Jaren geleden ben ik hiervoor succesvol behandeld, maar helaas is de stoornis nu weer helemaal terug, en behandeling kan nu niet tot genezing leiden. Een ptss is een post traumatische stress stoornis, waarbij ik zoveel mogelijk stress, spanningen en triggers moet zien te voorkomen en vermijden. Misschien is het u al opgevallen dat ik minder actief ben op het heiligdom, alleen op de maandag ben ik er voor de Heilige Mis en het biechthoren.  Op zondag 12 februari, was ik voor de laatste keer celebrant in de ochtend H. Missen. In de toekomst ben ik er op zondag 2 keer in de maand voor de H. Mis van 16 uur en het biecht horen. Ook de retraites heb ik moeten annuleren, voorlopig blijf ik wel de bezinningsdagen geven. Ook de meeste activiteiten achter de schermen zijn gestopt. Het is spijtig maar wel het meest verstandige. Wel kunt u mij blijven horen op Radio Maria met mijn programma Musica Sacra, en in Naar de Bron. Ondanks deze gevolgen, een PTSS, ben ik dankbaar dat ik het werk als jusitiepastor 10 jaar heb mogen doen. Ik had het niet willen missen, het heeft mij en ik hoop vele gedetineerden veel moois en goeds gebracht. De goede God heeft mij zeer veel reden gegeven tot dankbaarheid voor alle weldaden. Zo zegent Hij mij nu met een periode van rust en rustig aan doen.

Heilige Giuseppe Cafasso, bid voor mij. Heilige Onze Lieve Vrouw ter Nood, blijf voor ons bidden.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen