“…is het God die mij helpt…”

"...is het God die mij helpt..."

Beste vrienden,

Het is alweer een tijdje geleden!!! We zijn al langer dan twee weken terug op het Heiligdom, na een prachtige vakantie van twee weken. We hebben echt een mooie tijd gehad met alle zusters. Ze kwamen uit verschillende missielanden: IJsland, Ierland, Luxemburg, Litouwen, en natuurlijk ook heel veel uit Nederland. Samen zijn we vanuit Luxemburg vertrokken naar Zwitserland, waar we werden ondergebracht in een parochiehuis. Na een mooie week, zijn we teruggegaan naar Luxemburg, waar we nog een week verbleven. De dagen die we in gemeenschap hebben doorgebracht waren een rust voor de geest.

Jammer genoeg, zoals u vast al heeft gehoord, hebben een paar zusters corona gekregen, waardoor we met ons allen in quarantaine moesten. God zij dank zijn we nu weer allemaal gezond. Ik wil u hartelijk danken voor uw steun en gebed. Wel vraag ik nog om uw gebed voor één van onze zusters uit het zuiden van ons land, die nog in kritische toestand in het ziekenhuis ligt. Ze ligt niet meer op de IC, maar toch is haar gezondheid niet optimaal. Blijf aub voor haar bidden.

Hopelijk heeft u ook een mooie tijd gehad en waarschijnlijk is iedereen weer aan het werk of naar school. De lezingen van vandaag laten ons goed nadenken…. “Wat voor een persoon ben ik voor de anderen?” We hoorden afgelopen zondag: “Wij willen de vrome belagen; want hij is ons een ergernis,en is een aanklacht tegen onze lauwheid. Hij beschuldigt ons, dat wij de wet niet onderhouden; en verwijt ons onze tuchteloosheid…”(Wijsh 2,12). Laat je niet afschrikken, het zijn woorden van troost en een compliment voor u. De vrome is een teken van God in de wereld en daarom is hij een “aanklacht” voor de mens die niet met God is. Wat mooi dat we door God gekozen zijn om Zijn getuigen te zijn; daarom, nu je weer met de jaarlijkse activiteiten begonnen bent, blijf van God getuigen in jouw omgeving.
Er is een manier om dit te doen, Jezus zelf geeft ons het voorbeeld en Hij leert ons ook, mogen wij de woorden van onze Lieve Heer ter harte nemen: “Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen en de dienaar van allen”. Vergeet het niet “Toch is het God, die mij helpt…” (Ps, 54 (53))

Moge Onze Lieve Moeder ons helpen altijd de genade en de wijsheid van God te mogen ontvangen om te handelen zoals Hij van ons wil. Hoe kunnen we de wijsheid die wij van God mogen ontvangen beschrijven?  De apostel Jakobus helpt ons: “De wijsheid van omhoog is vóór alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht. Gerechtigheid is een vrucht van de vrede en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.” (Jak,3,16-4,3)

Een gezegende week! In gebed blijven we verbonden,

M. Esperanza, SSVM

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons