“Ik zal een profeet doen opstaan…”

ik-zal-een-profeet-doen-opstaan-olvternood

‘Ik zal Hem Mijn woorden in de mond leggen, en Hij zal alles zeggen wat Ik Hem opdraag.’

Beste vrienden,
Dit zegt God de Heer in de eerste lezing en in het evangelie zien we wie deze profeet is: Jezus. In Kafarnaüm, waar Hij woont, treedt Hij in de synagoge voor het eerst op als profeet en de mensen zijn buiten zichzelf van verbazing, want “Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit”. Hij wekt echter niet alleen verbazing op, maar ook de woede van een man die bezeten is door een onreine geest. Deze man zegt: ‘Ik weet wel wie Gij zijt: de Heilige van God.’ Daarmee bevestigt hij wat God de Heer in de eerste lezing heeft gezegd: dat Hij een profeet zou zenden die in Zijn naam zou spreken. De bezetene voelt dus perfect aan dat Jezus het mens geworden Woord van God is.

Maar wat moeten we ons bij die bezetene voorstellen? Waren onreine geesten en duivels in de tijd van Jezus dan zo massaal aanwezig? Wellicht wel, maar misschien zelfs minder dan vandaag. Want deze boze geesten en duivels veroorzaken ook gedragingen van boosaardigheid, jaloezie, wreedheid, doodslag, fanatieke hoogmoed en ga zo maar door. De bezetenheid uit zich in vreselijke gedragingen waar zoveel mensen zich niet tegen verzetten, integendeel, die ze niet kwijt willen raken. Ze negeren en ontkennen het kwaad wat ze aanrichten en ze willen zeker niet weten van het goede. Zoals de bezetene in het evangelie die Jezus toeschreeuwt dat Hij gekomen is om hen allemaal in het verderf te storten, daarmee schreeuwt hij, ‘Luister niet naar die man, want als je dat wel doet, gaat het slecht aflopen.’ Maar Jezus laat zien dat het helemaal niet slecht afloopt, integendeel, door Zijn rustige goedheid slaagt Hij erin de man te verlossen van zijn boosheid, zijn jaloezie, zijn kwaadaardigheid, zodat hij opnieuw een goed mens kan worden.

En wij? Zijn wij zoals de bezeten man, die ook in onze tijd zou kunnen leven? Schoppen wij ook kabaal als we onze zin niet krijgen? Dreigen wij ook met vreselijke gevolgen als anderen niet doen wat wij eisen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ontelbaar veel demonen zijn er en ontelbaar veel onreine geesten. Pal tegenover hen staat Jezus. Hij schreeuwt niet zoals de bezetene, maar Hij laat zien dat Hij een mens vrij kan maken, dat Hij hem kan bevrijden van zijn bezetenheid.

Beste vrienden, laat ons ook reinigen door Jezus Christus, laat ons Zijn Godheid erkennen juist nu wij omringd zijn door verschillende en (blijkbaar) “ondraagbare” regels, laat ons het goede zien in de vervelende situatie waarin we ons bevinden en laat ons op deze manier met Christus verenigen en aan anderen tonen dat wij mensen zijn die niet meedoen met de boosheid in de wereld, maar die proberen te leven naar de liefdevolle zachtheid van Jezus’ woorden en daden.

Gods rijkste zegen,

M. Esperanza, SSVM

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Nieuwste overwegingen