Ik ben met je alle dagen…

Ik ben met je alle dagen...

Onlangs kreeg ik van een parochiaan een kaart met op de voorkant een afbeelding van het kruis, het kruis was niet van dood hout maar van groen levend hout en getooid met bladeren en onder het kruis “Ik ben met je, alle dagen” als boodschap. Deze kaart deed mij terugdenken aan de Paaswake 2020. In een lege kerk met maar een paar mensen die allen een functie hadden. We waren er van overtuigd dat de lockdown spoedig zou verdwijnen. Inmiddels zijn we een jaar verder en kampen we nog steeds met allerhande beperkingen in ons dagelijks leven en ook in ons kerkelijk leven. Velen zijn ondertussen corona moe, we willen niet meer dat corona ons dagelijks leven bepaalt en beperkt en ons opsluit in ons huis en bezoekers buiten sluit.

Ook de Goede Week en Pasen 2021 zal gelimiteerd worden door alle beperkende maatregelen. Door de avondklok zal de Paaswake in het licht van de vallende avond gevierd moeten worden, in plaats van in het duister. Ook nu kunnen er slechts 30 mensen in de kapel zijn om de Paaswake mee te vieren.

De kaart staat in de woonkamer op mijn bureau naast de foto van mijn priesterwijding op deze foto is de voorkant te zien van het boekje met de wijdingsliturgie. Hierop staat een door een bevriende kunstenaar gemaakte verbeelding van Pasen. Het graf is geopend en Christus rijst op uit het graf met omhoog geheven armen en handen en naar waar hij reikt is het Licht. Het Licht van Pasen als wij vieren dat de dood niet het laatste woord heeft en door de diaken of de priester de kerk in wordt gedragen onder het uitzingen van Licht van Christus en het Licht van Christus zich verspreidt onder de aanwezigen. Als er in het donkerste donker één lichtje brandt dan is de diepste duisternis verdwenen en is er een Licht waarop je als mens je kan richten en laten verlichten.

Voor het Licht van Pasen ontstoken kan worden zullen we eerst door de duisternis van Goede Vrijdag heen moeten. Als Christus aan het kruis sterft valt er duisternis over het gehele land zo schrijft de evangelist Marcus. En vanaf het kruis roept Jezus uit; “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”.  Als een paar dagen later de vrouwen naar het graf gaan terwijl de zon net op is, het begint licht te worden horen zij:  ‘Hij is Verrezen’.

Verrijzen is het aanbreken van een nieuw leven, door het kruis heen naar de opstanding. Opstanding is eeuwig leven. Eeuwig leven is een hemels leven.

Op de kaart op mijn bureau groeien de groene takken uit het hout van het kruis. Zelfs in de dood is het leven besloten als je het maar wilt zien en geloven. Jezus zegt niet voor niks “Ik ben met je, alle dagen”. Hierin ligt voor ons de uitdaging om ook met Hem te zijn, alle dagen van ons leven.

 

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons