Hij is verrezen, ja, Hij is waarlijk verrezen!

Fra_Angelico_-_Resurrection_of_Christ_and_Women_at_the_Tomb

Afgelopen woensdagavond was ik bij de Chrismaviering in onze kathedraal in Haarlem. De Chrismaviering is de jaarlijkse H. Mis in de Goede Week waarbij de bisschop, Mgr. Punt, de Heilige Oliën zegent voor het komende jaar. Het gaat dan om de olie voor de Geloofsleerlingen, dat zijn degenen die zich voorbereiden op het Doopsel, de olie voor de Ziekenzalving, en het H. Chrisma, dat is de olie die gebruikt wordt bij het Vormsel en de wijding tot Priester. Ook een gedoopte wordt hier al mee gezalfd. Ook vindt in deze H. Mis de hernieuwing van de beloften plaats van de priesters en diakens.

Het was werkelijk en prachtige viering. De kathedraal was vol, er waren veel priesters en diakens, maar ook veel mensen van alle parochies. Het is ook de gewoonte dat op deze dag de vormelingen van dit jaar hierbij aanwezig zijn. Echt een viering voor alle gelovigen van ons bisdom. De gedachten gaan dan al snel natuurlijk naar de vreselijke brand in de Notre Dame, afgelopen week in Parijs. De Notre Dame is de kathedrale kerk van het Aartsbisdom Parijs. Hier zou dus ook deze Chrismaviering gehouden worden, en natuurlijk de prachtige vieringen van het Paastriduüm, inclusief Pasen zelf. Waar en hoe zullen deze mensen nu Pasen hebben gevierd?

Het bijzondere is ook dat je ziet dat niet alleen gelovigen erg geraakt zijn door deze brand, maar eigenlijk heel Frankrijk, en ook daarbuiten. Schijnbaar betekent deze monumentale kerk niet alleen iets voor de katholieken, maar voor veel meer mensen. Deze kerk is als het ware een beetje het hart van Frankrijk, de mensen voelen zich in hun ziel geraakt, of ze zou wel of niet gelovig zijn, dat maakt niet uit.

Vandaag vieren wij Pasen, het feest van de verrijzenis van de Heer. Jezus Christus, die op Palmzondag bejubeld Jeruzalem binnenrijdt, wordt 5 dagen later, op Goede Vrijdag, gekruisigd. Op Stille Zaterdag gebeurt er niet veel meer dan rouwen en gebed. Maar dan, op zondagmorgen, in alle vroegte, niemand weet precies wanneer, staat de Heer weer op. Hij is niet dood, maar Hij leeft! Dat is de kracht van ons katholiek, christelijk geloof: Jezus Christus is niet dood, maar hij leeft.

Dat mag ons gelovigen moed geven bij ons sterven, maar ook in alle moeilijke momenten van ons leven. God is er altijd bij en God weet moeilijke situaties, uiteindelijk, ook weer ten goede te keren. Als wij onze kracht en inspiratie maar bij Hem zoeken. Laten we hopen en bidden dat deze grote brand in de kathedraal van Parijs, het hart van Europa, ook Europa weer mag inspireren om zich te keren naar God, naar hun en onze Schepper, naar hun en onze Verlosser.

Hij is verrezen, ja, Hij is waarlijk verrezen!

Rector Jeroen de Wit

 


Uiteraard vind u onderstaande informatie in de agenda, maar voor de volledigheid, ziet u hier een overzicht van het programma de komende dagen:
Stille Zaterdag 20 April
21u. Paaswake met Mgr. Punt Bedevaartkapel
Misintenties voor: Jan Birekoven, fam. Birekoven-Himmelreich, Gerard Vreman en zijn ouders, Wil Vreman, Zr. Betilla, Marcel Brons en voor het welslagen van een operatie.

Zondag 21 April 1e Paasdag “Verrijzenis van de Heer”
10:30u. Eucharistie viering met Ubi Caritas Bedevaartkapel
Misintenties: Gerard van Roode en fam. van Roode-Leuven, voor het welslagen van een operatie, overleden fam. Van Deutekom-Scheerder, Geertruida Maria Pepping-de Wit en overleden fam., overleden ouders Korthouwer-de Roode, Theo Korthouwer, overleden ouders Slaman-Hooiveld, Jan Birekoven, fam. Birekoven-Himmelreich, Gerard Vreman en zijn ouders, Wil Vreman, Zr. Betilla en Marcel Brons.

Maandag 22 April 2e Paasdag
10:30u. Eucharistie viering Bedevaartkapel
Misintenties: Vader en moeder van Veen en Ina.

Dinsdag 23 April t/m zaterdag 27 April
11:30u Rozenkransgebed Genadekapel
12:00u Eucharistie viering Genadekapel
Misintentie 23 April: Voor het welslagen van een operatie.

Donderdag 25 april op ons Heiligdom:
10u-17u: Bezinningsdag met Pastor Overmars. Thema: Barmhartigheidszondag.
Info en aanmelding: info@olvternood.nl of 072-5051288

Vrijdag 26 April
15-18u. Eucharistische aanbidding Genadekapel

Programma komende weken:

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Recent Sermons