Hier ben ik

onderweg-step-voeten-meditatie-olv-ter-nood-heiloo

“Hier ben ik….”

Elke eerste zaterdag van de maand begint het vanaf 10.30 uur drukker te worden in de bedevaartkapel van het heiligdom. Verschillende priesters zitten in de biechtstoelen om hen die het nodig hebben te ontvangen voor het sacrament van Boete en Verzoening, de biecht. Al deze mensen komen om samen te bidden voor priesterroepingen. Al vele jaren lang zien we een hechte groep mensen, meestal tussen de 150 en de 200, die heel trouw de gebedsdagen bezoeken. Vanaf 11.30 zijn de meeste deelnemers binnen en begint de dag met het bidden van de rozenkrans.

Als priester of als seminarist is het heel belangrijk te weten dat er mensen die voor jou gebeden hebben en ook steeds zullen blijven bidden. Want ook als je priester bent is het nodig dat er voor je gebeden blijft worden om te kunnen volharden en om de roeping binnen je roeping te moge leren ontdekken met de hulp van Gods Genade en het dragende gebed van de gemeenschap. Op dagen en momenten dat het leven als priester, religieus of seminarist moeilijk is geeft het steun en kracht als je op dat moment je bedenkt dat er steeds weer mede gelovigen zijn die voor jou bidden en dan weet je dat je er niet alleen voor staat. We mogen vertrouwen op de hulp en genade die God beloofd heeft aan allen die op Hem vertrouwen, en dat God in jou het werk zal voltooien wat Hij ook begonnen in.

Misschien vraagt u zich af wat is nou je roeping binnen je roeping?
Als priester en ook als religieus zal je altijd geroepen worden tot een bepaald charisma. Zuster Iuxta heeft na jaren van religieus leven binnen het apostolaat haar roeping ontvangen tot contemplatief leven. Zelf heb ik mij altijd geroepen geweten aanwezig te zijn bij zondaars. Niet voor niets heb ik 10 jaar gewerkt als priester bij justitie, en van daaruit voel ik mij geroepen om Gods vergeving present te mogen stellen in het sacrament van de biecht.
Zo kan je als mens geroepen worden tot een bijzondere opdracht in je leven en zijn er veel mensen die binnen hun roeping een bijzondere roeping ervaren. Als geroepene van Godswege moet je ook de vraag stellen “waartoe ben ik geroepen”.

Als we het hebben over roeping spitsen we dat dikwijls toe op priesters en religieuzen, maar iedere gelovige heeft een roeping van Gods wege. God heeft onze namen staan geschreven in de palm van Zijn hand. Wij zijn allen door God geroepen. Want Hij kent ons en heeft ons immers zelf geschapen.
Iedere gelovige is een geroepene, voor ieder van ons de uitdaging om de roepende stem van Gods wege te verstaan. In uw parochie en binnen het Heiligdom is er nood aan mensen die zich inzetten ieder naar zijn of haar talenten en gaven. Voor ieder van u de uitdaging de vraag te stellen “waartoe roept God mij?”.

Pastor Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen

Hoop
Hoop

september 27, 2023