Het Verlossershart staat open voor alles

Het Verlossershart staat open voor alles

De maand juni is van oudsher toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Het woord “hart” verwijst naar het binnenste centrum van de mens, de plaats waar de zintuigen en hun waarneming, de emotionele wereld, de wil en het intellect, de intuïtie en de inspiratie samenkomen en, bovenal, waar God woont. Dit is waar de mens zijn beslissingen neemt. De verering van het Heilig Hart gaat ook over het innerlijk leven van de Heer. Het gaat over het erkennen van zijn diepste wezen, van zijn opwellingen, zijn deugden en zijn barmhartige verlossende liefde. Een prachtige episode uit het leven van de Slowaakse bisschop Pavel Hnilica (1921-2006) verhaalt ons hoezeer het Hart van Jezus zijn liefde aan alle mensen wil openbaren. Bisschop Hnilica vertelde het ons zelf:

“Op een van mijn zendingsreizen kwam ik in het vliegtuig naast een deftige heer te zitten. Nadat ik klaar was met mijn gebeden, begon ik een gesprek met de man op de stoel naast mij. Het bleek dat hij vertegenwoordiger was van een gerenommeerde levensverzekeringsmaatschappij. Hij kwam meteen in actie en begon te vertellen over de verschillende mogelijkheden mijn leven bij hem te verzekeren. Na een tijdje naar hem geluisterd te hebben, haalde ik een klein boekje met de afbeelding van de heilige Margaretha Maria Alacoque uit mijn zak en zei tegen de verbaasde verzekeringsagent: ‘Als ik u goed begrijp, zijn we feitelijk collega’s. Ik kan u namelijk een alternatief aanbieden, een verzekering voor het eeuwige leven. En die is nog gratis ook. Het enige wat je ervoor nodig hebt, is een beetje geloof en dat je trouw negen achtereenvolgende eerste vrijdagen van de maand de heilige Communie waardig ontvangt. Want dan zal God, zo belooft Hij zelf, u op het ogenblik van uw dood oprecht berouw schenken en ervoor zorgen dat u niet zonder het ontvangen van de heilige sacramenten zal sterven, zodat u met zekerheid het eeuwige leven bij Hem zal mogen doorbrengen. En als God iets belooft, kun je er zeker van zijn dat Hij zich daaraan houdt, want Hij is almachtig.

Mijn gesprekspartner stond perplex. Nog nooit had hij zo’n reactie op zijn eersteklas verzekeringsaanbod gekregen! Tegelijkertijd had de genade zijn hart geopend en kon ik hem nog meer over de beloftes vertellen die Jezus aan de heilige Margaretha Maria (1647 -1690) had gegeven. De Heer had haar uitgekozen om de Heilig-Hartverering in de gelovigen opnieuw te ontsteken. Daartoe had Hij haar zijn van liefde brandende Hart getoond, waarbij Hij sprak: ‘Zie het Hart dat de mensen zozeer heeft liefgehad, dat het zich in niets heeft ontzien en, uitgeput en verteerd, van zijn liefde getuigenis heeft afgelegd en als dank ontvang lk van de meeste mensen kilte, minachting en godslasteringen. Ik beloof jou dat mijn Hart in overvloedige mate zijn liefde zal laten voelen aan hen die Het vereren en er zorg voor dragen dat Het ook door anderen wordt vereerd.’ Onder de twaalf beloftes, gegeven aan hen die het Heilig Hart vereren, vinden we onder andere de volgende troostrijke beloftes die ook wel de ‘grote beloftes’ worden genoemd: ‘De huisgezinnen die mijn Hart vereren zal ik vrede schenken’ en ‘Iedere ziel die mijn Hart vereert zal in het uur van de dood daarin een veilige schuilplaats vinden, en zijn dood zal zoet zijn. Geen ziel die mijn Heilig Hart vereert zal verloren gaan.’”


Pr. Martin Barta

Delen

Nieuwste overwegingen