Het Kruis, een feest?

Het Kruis, een feest?

Afgelopen week hebben we de Kruisverheffing gevierd, weer zo’n feest wat een beetje onopgemerkt voorbijgaat. Terwijl het het meest paradoxale feest van het kerkelijk jaar is: dat kruis, dat is toch een martelwerktuig? Dat doet toch meer denken aan Goede Vrijdag dan aan Pasen? De verrijzenis van Onze Lieve Heer is natuurlijk prachtig, maar wat valt er nou te vieren aan dat kruis?

Eigenlijk zegt Jezus het zelf al in de lezing die, heel toepasselijk, op dit feest gelezen wordt: “De Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.” En even verderop in hetzelfde Johannesevangelie: “Wanneer Ik van de aarde omhoog geheven word, zal Ik allen tot Mij trekken.”

Door het Kruis, doordat Jezus omhoog werd geheven aan het Kruis, zijn wij verlost. Daar heeft Hij de prijs betaald voor ons eeuwige leven. Wij leven nu al in de vreugde van Gods aanwezigheid en we weten dat die vreugde nooit op zal houden, sterker nog: het wordt alleen nog maar beter! En dat komt allemaal niet door de verrijzenis, maar door het kruis. Dat komt omdat Jezus, die bestond in Goddelijke majesteit, er niet voor heeft teruggedeinsd om een mens te worden, en alsof dat nog niet genoeg was, is Hij ook nog eens de ergste dood voor ons gestorven, om ons vrij te kopen.

En daar komen we op het volgende punt: niet alleen is het kruis de prijs waarmee wij zijn vrijgekocht, maar het is ook het grootste teken van Gods liefde! Want natuurlijk had Hij een andere manier kunnen bedenken om ons te bevrijden. Maar nee hoor, Hij heeft het ergste voor ons willen lijden: het Kruis. Zo veel houdt Hij van ons.

Als je het zo bekijkt, is het kruis dus zeker iets om te vieren. Fijn, want wij houden van vieren (Daar zijn we katholiek voor, toch? 😉).

Maar ho even, Jezus zei nog iets: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.” Oh jee, dat kruis is niet alleen voor Hem, het is ook voor ons! Want voor ons geldt hetzelfde: zonder kruis geen verrijzenis. God geeft namelijk aan hen die écht van Hem houden, die Zijn leerlingen willen zijn, de mogelijkheid om te delen in dat mysterie van de verlossing. Hij, God, laat ons mensen een rol spelen in Zijn grote plan. Hij wil ons lijden zin geven en geeft het daarom een plekje in Zijn lijden. Hij heeft als het ware een paar speciale gaatjes achtergelaten in Zijn kruis, die precies opgevuld worden door onze kruisjes!

En dat doen we op een bijzondere manier in de H. Mis. Als we het Misoffer opdragen en op die manier het kruisoffer van Onze Lieve Heer aanwezig maken, kunnen we daar al onze kruisjes bij leggen. En dan gebeurt er iets “magisch”: al onze kruisjes, hoe klein ze ook zijn, worden opgenomen in dat grote kruis van Jezus en krijgen dan opeens een oneindige waarde!

Laten we van die gelegenheid gebruik maken om mee te werken aan de verlossing. Laten we al onze kruisjes geduldig dragen en vooral ze vrucht laten dragen door ze te verenigen met het grote Kruis. Er is zo veel om voor te bidden, dat we geen kans voorbij moeten laten gaan.

M. Laetitia Dei

Delen

Zuster Maria Laetitia Dei is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará.

Nieuwste overwegingen