Het Heilig Hart van Jezus

heilig-hart-jezus-olv-ter-nood

Lieve mensen,

God heeft ons lief, Hij is als een goede Vader, hij kent ons en weet dat wij heel vergeetachtig zijn. Daarom wil hij ons er aan laten herinneren waarvoor we eigenlijk zijn bestemd: om Gods wil te doen hier op aarde en daarna met Hem gelukkig te zijn in de hemel.

Afgelopen Vrijdag hebben we het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus gevierd. Laat me u iets vertellen waar het vandaan komt:

Heilig Hart van Jezus: op 26 december 1673 verscheen Jezus aan Margaretha Maria Alacoque (1647-1690). Hij vraagt haar zich voor Zijn Goddelijk Hart in te zetten. Ze krijgt de opdracht om iedere eerste vrijdag van de maand en de derde vrijdag na Pinksteren het Hoogfeest van het Heilig Hart te vieren. In 1856 werd het feest door paus Pius IX tot de gehele katholieke kerk uitgebreid.

Jezus heeft tijdens zijn verschijningen aan Margaretha 12 beloften gedaan aan de mensen die de devotie van het Heilig Hart aanhangen.

1. Ik zal hun alle genaden schenken die zij in hun levensstaat nodig hebben.
2. Ik zal aan hun huisgezinnen de vrede schenken.
3. Ik zal hen in al hun lijden troosten.
4. Ik zal voor hen een veilige schuilplaats zijn in het leven en vooral bij de dood.
5. Ik zal overvloedig zegen uitstorten over al hun ondernemingen.
6. De zondaars zullen in mijn Hart de bron en een eindeloze oceaan van barmhartigheid vinden.
7. De lauwe zielen zullen vurig worden.
8. De vurige zielen zullen spoedig tot een hoge volmaaktheid komen.
9. Ik zal de woningen zegenen waar de afbeelding van mijn Hart is geplaatst en wordt vereerd.
10. Aan hen die aan het heil der zielen werken, zal Ik de gave verlenen de meest verstokte harten te treffen.
11. De personen die deze godsvrucht verspreiden, zullen hun naam in Mijn Hart geschreven vinden en deze zal daar nooit uitgewist worden.
12. Ik beloof u, in de overmatige barmhartigheid van Mijn Hart, dat Zijn almachtige liefde aan allen, die achtereenvolgens negen eerste vrijdagen te Communie gaan, de eindgenade van de boetvaardigheid zal verlenen; zij zullen niet in Mijn ongenade sterven, noch zonder de laatste Sacramenten te ontvangen; in dat laatste ogenblik zal Mijn Hart voor hen een veilige schuilplaats zijn.”

God liet dit gebeuren om ons eraan te attenderen: `de redding van je ziel`

Gods zegen,

M. Esperanza

Aanvulling van rector de Wit:

Fiona Meiland terecht.

De sinds eind december vermiste Fiona Meiland is teruggevonden in Lourdes. In december had Fiona bij haar begeleiders in Emmen aangegeven dat ze bij ons in het Julianaklooster een retraite zou volgen. Maar deze tijd heeft zij schijnbaar gebruikt om af te reizen naar Lourdes. Toen ze na de retraite niet terugkwam is nog naar haar gezocht in de duinen bij Castricum, omdat daar haar telefoon gemeten was, maar geen spoor van haar. Sindsdien is veel voor haar gebeden, zeker ook op ons heiligdom en nu dus afgelopen week is ze door een pater gesignaleerd in Lourdes. Haar moeder is zeer blij en ze dankt ons voor alle steun en gebeden.
Wij danken Onze Lieve Vrouw.

r. Jeroen

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Nieuwste overwegingen