Hemelvaart van de Heer 2019

hemelvaartsdag-2019-heiloo

Dierbare zusters en broeders,

Vorige week lazen we in de weekbrief dat zuster Maria Vrede na jaren van trouwe aanwezigheid op het heiligdom hier in Heiloo, ons gaat verlaten om de communiteit in Brunssum te versterken. Spijtig maar het is de realiteit van het missionaire leven van de zusters. Toen ik het bericht hoorde van haar aanstaande vertrek stelde ik ook de vraag wie komt er naar Heiloo? Fijn om te horen dat zuster Laetitia de opvolger is geworden in de communiteit van de zusters. Zo gaat het de een gaat en de ander komt. Aanstaande donderdag is het de dag van de Hemelvaart van de Heer Jezus. Na zijn missionaire aanwezigheid hier op aarde, tijdens Zijn aards leven en ook na de Verrijzenis, is Zijn opdracht volbracht en keert Hij terug naar de Vader en het Rijk der hemelen.

Jezus Christus wordt ten hemel opgenomen, onttrokken aan ons zicht door een wolk, kijken de apostelen Hem na. En dan keren zij met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Alle angst is verdwenen voortdurend zijn ze in de tempel om God te verheerlijken. De apostelen hebben begrepen van de Heer Jezus dat zij uit den hoge met kracht zullen worden toegerust, en zij geloven de woorden van de Heer. Nu alle angst verdwenen is en de apostelen durven te vertrouwen op de komst van de heilige Geest kan de geest van God ook echt over hen komen en in hun doordringen. De heilige Geest de helper de vertrooster zal hen blijvend vergezellen en er altijd voor hen zijn. Het is dezelfde heilige Geest die ieder van u ontvangen heeft bij uw doopsel en vormsel. Het is de heilige Geest die in u woont en blijvend ook in u aanwezig is. Laat de heilige Geest in uw wakker worden, roep de heilige Geest op om u te bemoedigen, te inspireren, te raken in je leven en zo in vuur en vlam te komen staan door de kracht van de heilige Geest.

Jezus Christus is ten hemel opgenomen, maar Hij heeft ons niet alleen gelaten, Hij heeft ons de heilige Geest geschonken en gezonden als helper. Hij is vertrokken maar de heilige Geest is gekomen. Zo gaat het de een gaat en de ander komt.  Zusters gaan en zusters komen. Christus is gegaan de heilige Geest is gekomen. Maranatha, kom Heer Jezus kom.

Zuster Maria Vrede, Deo Gratias, voor alles wat u voor het heiligdom OLV ter Nood betekent heeft en in uw gebed blijft betekenen.

Zuster Laetitia Dei, is Vreugde van God, hartelijk welkom op het heiligdom van OLV ter Nood en wij wensen u hier veel vreugde van God en de Maagd Maria toe.

Pastor Anton Overmars

 

Weekoverzicht  Zo 26 Mei t/m Zo. 2 Juni 2019

Zaterdag 25 Mei
11:30u Rozenkransgebed Bedevaartkapel
12:00u
Pelgrimsmis met koor Ubi Caritas en met Mgr. Punt Bedevaartkapel
Misintenties: levenden en overledenen van  de families Mol en Spigt, Zr. Mariëtta Zijlmans en alle andere overleden Julianazusters,
15:30u Lof Bedevaartkapel

Zondag 26 Mei
08:30u
Rozenkransgebed  Genadekapel, 09:00u Stille Mis Genadekapel
10:30u H. Mis Vervalt
16:00u Eucharistie viering met koor Magnificat en met Mgr. van Burgstede Bedevaartkapel
Misintenties: Gerard van Roode en fam. van Roode-Leuven, Voor Zr. Mariëtta Zijlmans en alle andere overleden Julianazusters,
19:00u Grote Maria processie door het park (begin Bedevaartkapel)

Maandag 27 Mei t/m zaterdag 1 Juni (m.u.v. donderdag)
11:30u
Rozenkransgebed Genadekapel, 12:00u Eucharistie viering Genadekapel

Woensdag 29 Mei
20-21u
Gebedsuur (aanbidding) voor zonden in de kerk en voor nieuwe Evangelisatie Bedevaartkapel

Donderdag 30 Mei Hemelvaart van de Heer
10:30u
Eucharistie viering Bedevaartkapel, misintenties voor: Bets Ursem

Vrijdag 31 Mei Bezoek van de H. Maagd Maria aan haar nicht Elisabeth
12:00u
Eucharistie viering Genadekapel. Aansluitend Maria-koffie in het Oesdom
15-18u. Eucharistische aanbidding Genadekapel, 15u. Kruisweg, 17:30u. Vespers

Zondag 2 Juni
08:30u
Rozenkransgebed  Genadekapel, 09:00u Eucharistie viering Genadekapel
10:30u Eucharistie viering Bedevaartkapel
16:00u Eucharistie viering Bedevaartkapel met aansluitend processie en ontmoeting

Programma Feest van Maria Onze Lieve Vrouw Ter Nood:

Zaterdag 25 Mei

00:00u. Nachtvoettochten (zie website)

11:30u. Rozenkransgebed, 12u. Pelgrimsmis met Mgr. Punt. Bedevaartkapel

14:00u. Boekpresentatie + signeersessie Mgr. van Burgstede Oesdom

15:30u. Lof Bedevaartkapel

20-22u. Praise en Worship met “Revelation” Julianaklooster

Zondag 26 Mei

9u. Stille Mis Genadekapel

10:30u. H. Mis vervalt

v.a. 13:30u. Start familiedag Julianaklooster

14:30u. Lezing mw. Yvonne Koopman, thema: “Het gezin op de kaart”

16u. H. Mis met Mgr. van Burgsteden Bedevaartkapel

Aansluitend hierop: Potluckdinner Julianaklooster (zelf eten meenemen, liefst van zijn/haar eigen cultuur.)

19u. Grote Maria-Lichtjesprocessie over het Heiligdom (begin Bedevaartkapel).

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons