Heilige Jozef, onwankelbaar vertrouwen

sint-jozef-olv-ter-nood-heiloo

Dit jaar mogen we ons verheugen in de viering van het 150 jarig jubileum dat de H. Jozef, als beschermer van de Kerk, werd uitgeroepen door de Zalige Pius IX.  Het Jozefjaar ging in op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen en wordt op 8 december 2021 afgesloten.

In de Evangelien wordt weinig geschreven over sint Jozef. Jozef lijkt  een figuur te zijn die schijnbaar op de achtergrond staat, maar uit wat wij kunnen opmaken bevat zijn houding alle christelijke wijsheid. Jozef preekt niet, spreekt niet, maar wil Gods wil doen; en hij doet dat in de stijl van het Evangelie en de zaligsprekingen: “zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen” (Mt. 5, 3). En Jozef is arm want hij leeft van het wezenlijke, hij werkt, het is de typische armoede van degenen die beseffen dat zij voor alles van God afhankelijk zijn en die al hun vertrouwen op Hem stellen. Niet alleen dat, maar in Jozef zien we een bovenmenselijke zelfgave: We lezen in de Brief van Paus Franciscus “St.-Jozef herinnert ons eraan dat degenen die in de schaduw lijken te staan, een ongeëvenaarde rol in de heilsgeschiedenis kunnen spelen”. Als Maria’s man en beschermer van Gods Zoon veranderde St.-Jozef “zijn menselijke roeping tot huiselijke liefde in een bovenmenselijke zelfgave van zijn hart en zijn vaardigheden; een liefde ten dienste van de Messias die opgroeide in zijn huis”.
Ook kunnen we opmerken dat hij een Dienaar van de verlossing is:  “In elke situatie sprak Jozef zijn eigen ‘fiat’ uit, zoals Maria dat deed bij de Annunciatie en Jezus in de Tuin van Getsemane”, aldus Franciscus. “Dit alles maakt duidelijk dat Jozef door God geroepen was om de persoon en de missie van Jezus te dienen door de uitoefening van zijn vaderschap.”Op die manier werkte hij mee “aan het grote mysterie van de verlossing en hij is waarlijk een dienaar van de verlossing”.
Door zijn eenvoudige levensstijl is Sint Jozef een voorbeeld. Door Jozefs onvoorwaardelijke aanvaarding van Maria en zijn beslissing om “haar goede naam, haar waardigheid en haar leven” te beschermen, is hij ook een voorbeeld voor alle mannen, voegde de paus toe.
Niet alleen voor mannen is hij een voorbeeld maar voor alle gelovigen die de wil van God willen volbrengen.
Laat ons, vrienden, in dit Sint Jozef jaar, deze heilige beter leren kennen, om dichter bij Jezus te komen. Net als Maria het Kindje Jezus kende, zo kende Jozef ook de Zoon van God, die aan hem door God werd toevertrouwd.We vertrouwen er dan ook op dat Sint Jozef, die zo goed voor Jezus heeft gezorgd op aarde, het mystieke Lichaam van Jezus, de Kerk, vanwaar wij deel uitmaken,  zal blijven beschermen nu hij in de hemel is.

M. Esperanza, SSVM

PS: dit Sint Jozef jaar kunt u ook aflaat verdienen: niet alleen door gebed en boetedoening, maar ook door daden van rechtvaardigheid, naastenliefde en godsvrucht die opgedragen zijn aan de heilige Jozef. Daarnaast gelden de normale voorwaarden voor een volle aflaat: zo snel mogelijk biechten, de communie ontvangen en bidden voor de intenties van de paus.

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons