Heilige Harten van Jezus en Maria

heilig-hart-van-jezus-olv-ter-nood-heiloo

Vrijdag 28 juni jl. (de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren) vierden we het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. De oorsprong van de Heilig Hartverering is heel Bijbels. Mozes verzekert het volk dat de geboden van God niet te zwaar zijn en niet buiten hun bereik liggen met de woorden: “Neen, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen.” (Deut. 30,14). Als de mens vervolgens toch van de rechte weg afdwaalt door zonde en schuld, is het God die bij monde van de profeet zegt: “Ik zal hun een nieuw hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste uitstorten; Ik zal het stenen hart uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven.” (Ez. 11,19). Ook Jezus nodigt ons uit om eerlijk de verlangens van ons hart te onderzoeken. Hij zegt: “Een goed mens haalt uit de voorraad van zijn goede hart het goede tevoorschijn, en een slecht mens uit zijn slechte hart het slechte; want waar iemands hart vol van is, daarvan spreekt zijn mond.” (Lc. 6,45).

De aandacht voor het lichamelijk Hart van Jezus is steeds verbonden met de devotie tot zijn zijdewonde. De apostel en evangelist Johannes zag in Jezus’ doorstoken zijde de vervulling van zijn woorden: “Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” (Joh. 7,38). Sinds de 17e eeuw werd de Heilig Hartverering vanuit Frankrijk sterk verspreid door de Heilige Johannes Eudes (1601 – 1680) en de Heilige Margaretha Maria Alacoque (1647 – 1690). Deze laatste werd in haar klooster in Paray-le-Monial, in het Franse Bourgondië, begenadigd met verschijningen en visioenen van Christus, waarbij Hij haar zijn gewonde Hart toont. In het middelste van de drie glas-in-loodramen in de kloosterkapel van ons Gastenhuis staat zo’n visioen afgebeeld. Het Heilig Hartbeeld en de Heilig Hartdevotie kregen een vaste plaats in vele gezinnen, parochies en andere katholieke instellingen.

Parallel met de verering van het Heilig Hart van Jezus ontwikkelde zich een devotie tot het Heilig Hart van Maria. Op de zaterdag na het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus vieren wij de gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria. Op medailles die teruggaan op verschijningen van Maria staat een afbeelding van de twee harten van Jezus en Maria. Het ene is omgeven met een doornenkroon; het andere is doorstoken met een zwaard. Daarboven staan de letter M en een kruis. Het geheel is omgeven door twaalf sterren. Deze twaalf sterren gaan terug op een visioen uit het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaringen: “Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (Op. 12,1). Deze twaalf sterren op een blauw vlak vormen de vlag van Europa.

Laten wij ons ervan bewust blijven dat wij van Godswege als eerste en onvoorwaardelijk worden bemind en dat wij de vervulling van de diepste en edelste verlangens van ons hart vinden in het beantwoorden van deze liefde in het leven naar Gods geboden.

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Weekoverzicht Zo 30 Juni t/m Zo 7 Juli 2019

Zondag 30 Juni

08:30u Rozenkransgebed Genadekapel;

09:00u Eucharistie viering Genadekapel

10:30u Eucharistie viering met koor Ubi Caritas in de Bedevaartkapel

Misintenties voor: Gerard van Roode en fam. van Roode-Leuven en voor Zuster Mariëtta Zijlmans en alle andere overleden Julianazusters.

16:00u Eucharistie viering Bedevaartkapel met aansluitend (kleine) processie en ontmoeting

Maandag 1 juli t/m zaterdag 6 Juli

11:30u Rozenkransgebed Genadekapel, 12:00u Eucharistie viering Genadekapel

Maandag misintenties voor: de zielenrust van Arie de Waard, Piet Out en Aafke Jacoba.

Woensdag misintenties voor: de levende en overleden vrienden van Kapel.

Donderdag misintenties voor: de eeuwige rust van Edwin Nuijens en Ellie Nuijens-Makkinje en voor de intenties van dhr. Nuijens.

Zaterdag misintenties voor: de zielenrust van Charles en Stephanie, voor de bruiloft van Chantal en Robert en voor overleden John Oosterling en Patricia Vermeulen.

Woensdag 4 Juli

20-21u Gebedsuur (aanbidding) tot eerherstel voor zonden v/d Kerk en voor Nieuwe Evangelisatie (GK)

Vrijdag 5 Juli

5-18u. Eucharistische aanbidding Genadekapel

15u. Kruisweg

17:30u. Vespers

Zondag 7 Juli (Liturgisch Muziekfestival)

08:30u Rozenkransgebed Genadekapel

09:00u Eucharistie viering Genadekapel

10:30u Eucharistie viering met koor Ubi Caritas Bedevaartkapel

16:30u Eucharistie viering Bedevaartkapel of buiten

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Nieuwste overwegingen