Heil en Zegen

bischoppen

Heil en Zegen

Waarschijnlijk liggen de knallen van oudejaarsavond u nog vers in het geheugen. Ook dit jaar was er weer een record omzet in vuurwerk. Nou maar hopen dat er in het jaar 2019 veel heil en zegen mag zijn voor u. Heil en zegen wil zeggen moge het u goed gaan en als er dagen zullen zijn van tegenslag en dat het leven moeilijk is en zwaar, u op voorspraak van Maria van Gods wege hulp en steun mag krijgen. Hulp en steun om de moeilijkheden te aanvaarden en er mee om te leren gaan.

Ook onze bisschop mgr. Punt kampt met de problemen van het ouder worden en een verminderde gezondheid. Mgr. Punt heeft paus Franciscus gevraagd om een coadjutor, een bisschop die steeds meer taken van hem kan overnemen en die hem zal opvolgen als de zetel van het bisdom Haarlem Amsterdam vrij komt. Op zaterdag 22 december is in Rome bekend gemaakt dat de heilige vader voorzien heeft in een coadjutor, mgr. Hendriks is door de paus benoemd en hiermee ook de toekomstige bisschop van ons bisdom. Beide bisschoppen van harte gefeliciteerd.

Op 10 januari, aanstaande donderdag, hoopt mgr. Punt 73 jaar te worden. U kunt hem feliciteren door middel van een kaartje zijn adres is Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang.

Vandaag, zondag 6 januari, vieren wij het feest van de Openbaring des Heren, ofwel Drie Koningen.

Nadat zij het Kind hun hulde hebben gebracht vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. Na de geweldige ervaring van het vinden van de geboren Koning konden zij niet blijven maar moesten zij weer terug keren naar waar zij vandaan kwamen. Het is jammer dat het evangelie ons niet laat weten hoe het hun verder is vergaan.  Wat deze ontmoeting met de Zoon van God los gemaakt heeft in hun verder leven. Ook wij hebben soms van die bijzondere momenten, een gelukzalig moment, van een aanraking van Gods wege.  Zo een ervaring veranderd ons leven, en met deze ervaring mogen we dan weer verder gaan in ons leven. We moeten er zelfs mee verder gaan in ons leven. We hebben immers geen keuze. We kunnen er wel voor kiezen om deze bijzondere ervaringen in ons leven te delen met anderen. Zoals de herders in de kerstnacht er op uit gingen om te verkondigen wat hun overkomen was. Zo worden ook wij uitgedaagd om te verhalen aan anderen wat ons van Gods weg is overkomen.

In het jaar wat nog bijna geheel voor ons ligt mag het voor ieder van ons een opdracht zijn om niet te zwijgen over wat de Heer voor ons gedaan heeft maar de Heer te loven en te prijzen door ons geloof met anderen te delen.

Hierbij wens ik u allen Gods zegen.

Pastor Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons