H. Paus Pius X (1903 – 1914)

H. Paus Pius X (1903 - 1914)

H. PAUS PIUS X (1903 – 1914)

Op dinsdag 21 augustus gedenken wij de heilige paus Pius X. Hij werd als Giuseppe Sarto geboren op 2 juni 1835 in een zeer arme familie in Riese, bij Venetië. Op 4 augustus 1903 werd hij tot paus gekozen en nam de naam Pius X aan. Pius X bleef altijd een grote sympathie houden voor de armen. Hij zei zelf: “Ik ben arm geboren, heb arm geleefd en wil vooral arm sterven.” Hij zette zich reeds als patriarch van Venetië in voor liefdadigheid, scholing van de arme jeugd, en verbetering van de gezondheidszorg en haar toegankelijkheid.

Van kindsbeen af voelde de kleine Sarto zich aangetrokken tot Christus in het heilig Sacrament. Hij was misdienaar en diende elke ochtend de mis. Hij kon echter nog niet te communie, omdat destijds de kinderen hun Eerste H. Communie deden rond hun 12e jaar, de leeftijd waarop de groei naar volwassenheid begint. In 1858 werd Giuseppe Sarto tot priester gewijd. Zorg voor de armen en voorbereiding van de kinderen op hun Eerste H. Communie waren zijn grote pastorale voorliefdes. Eenmaal gekozen tot paus Pius X was een van zijn eerste daden het verdelen van grote sommen geld onder de armen van Rome en Venetië. Actieve deelname aan de liturgie was een ander speerpunt van zijn pontificaat. Uit een besef van onwaardigheid communiceerden de gelovigen soms maar een keer per jaar, een keer per maand, of maximaal een keer per week. In zijn decreet “Sacra Tridentinus Synodus” van 20 december 1905 schreef paus Pius X dat het “Zijne Heiligheid allerzeerst ter harte gaat, dat het christenvolk zeer dikwijls en zelfs dagelijks tot het heilig gastmaal wordt uitgenodigd.” Hij wilde dat de mensen er niet voor terugschrokken om te communie te gaan, als men tenminste niet in doodzonde verkeert. Met betrekking tot de leeftijd waarop kinderen voor het eerst te communie konden gaan bepaalde paus Pius X in zijn decreet “Quam singulari” van 8 augustus 1910 dat dat omstreeks zeven jaar kan zijn, als het kind het eucharistisch brood kan onderscheiden van gewoon brood.

Verder legde paus Pius X zich toe op een religieuze verdieping van heel het christenvolk en haar ambtsdragers. Daartoe verzette hij zich tegen het “modernisme”, destijds een verzamelnaam voor filosofische en theologische opvattingen die een relativering inhouden van de geopenbaarde geloofswaarheden in de H. Schrift en in het Leergezag van de Kerk. Ook in onze tijd merken wij dat veel geloofswaarheden niet worden gezien als absolute waarheden, die altijd en overal voor iedereen gelden. Als werkelijkheid geldt alleen de aardse werkelijkheid, zoals die met de zintuigen van het lichaam waarneembaar is, en met het verstand kan worden bestudeerd. Maar God is de Schepper, niet alleen van de aarde, ook van de hemel, niet alleen van het zichtbare, ook van het onzichtbare. Wij mensen hebben niet alleen een sterfelijk lichaam, ook een onsterfelijke ziel. Deze hemelse werkelijkheid is even reëel als de aardse en kan worden waargenomen met de zintuigen van ons geloof.

Geschokt door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 stierf paus Pius X kort daarop op 20 augustus 1914. Hij werd in 1954 heilig verklaard, en zou daarmee de eerste heiligverklaarde paus worden in de voorafgaande vierhonderd jaar pauselijke geschiedenis.

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Recent Sermons