Gods liefdesverhaal

Gods liefdesverhaal

Op Palmzondag, de dag waarop we de plechtige intocht van Jezus in Jeruzalem vieren, begint de Goede Week. In de liturgie van deze Heilige Week en vooral in de viering van het Paastriduüm herdenken we het grootste, mooiste, maar ook meest dramatische liefdesverhaal van de hele mensheid. “Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven… om de wereld door Hem te redden.” Op deze heilige dagen mogen wij dankbaar de grote daden van de Heer ervaren die Hij heeft volbracht voor onze verlossing.

De viering van het Paastriduüm begint op Witte Donderdag met de avondmis van het Laatste Avondmaal. In Zijn grenzeloze liefde, waste Jezus op deze avond de voeten van Zijn leerlingen als teken van vergeving en nederige dienstbaarheid. Jezus’ onbloedige overgave bereikte zijn hoogtepunt toen Hij Zichzelf, Zijn Lichaam en Bloed, als voedsel gaf en daarmee plechtig de Heilige Eucharistie en het priesterschap instelde. Na het avondmaal ging Jezus naar de Olijfberg om te bidden. Ter herinnering hieraan wordt de Eucharistische Heer aan het einde van de liturgie in stilte overgebracht van het tabernakel naar een zijkapel, die de plek van Getsemane voorstelt. Tijdens deze nacht waken de gelovigen in aanbidding bij de Heer om Hem te troosten in zijn eenzaamheid en doodsangst.

Naar oud gewoonte wordt er op Goede Vrijdag geen Heilig Misoffer gevierd, omdat de Heer op deze dag het Heilig Offer – Hijzelf – op bloedige wijze aan het kruis opdraagt om de wereld rein te wassen van alle zonden. De liturgie van Goede Vrijdag drukt deze belangrijkste gebeurtenis van de wereldgeschiedenis uit door het plechtig opheffen van het Heilig Kruis. Met de uitroep “Zie het hout van het Kruis, waaraan de Verlosser van de wereld hing! Komt, laten wij aanbidden!” worden de gelovigen uitgenodigd om het Kruis te vereren.

Stille Zaterdag is de dag van de grafrust en de neerdaling van de Heer in het rijk van de doden. Deze dag is op een speciale manier gewijd aan de Moeder van Smarten. Zij straalde al onder het Kruis van Jezus als Medeverlosseres, waar ze op een unieke manier verenigd was met het verlossingswerk van haar Zoon.

Met de Moeder van God, de enige die nooit haar geloof in de verrijzenis van de Heer verloor, haast de Kerk zich om de Verrezene te ontmoeten in de Paaswake. De prachtige verrijzenisliturgie begint met de viering van het licht: de paaskaars, symbool van Christus, het Licht van de wereld, wordt de donkere kerk binnengedragen en dan weerklinkt de feestelijke Paasjubelzang: “Hoe mateloos groot was uw goedheid voor ons… om de slaaf vrij te kopen hebt Gij de Zoon prijsgegeven!” Na 40 dagen vasten zingt de Kerk voor het eerst weer het Gloria en Alleluja, begeleid door het luiden van klokken, als teken van vreugde over de verrijzenis van de Heer. Het Heilig Triduüm is de overwinning van Liefde en Licht op de zonde en de duisternis van de wereld. Laten we allemaal in de Goede Week deelnemen aan Gods liefdesverhaal met de wereld, vooral op elke dag van het Paastriduüm. Het is één grote en ondeelbare viering van onze verlossing.

Pr. Martin Barta

Delen

Nieuwste overwegingen