“Gij zijt allen kinderen van het licht…”

Adoration under the Stars - Aanbidding open lucht - Meet & Greet the Lord - Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood

Lieve vrienden,

We zijn bijna aan het einde van het liturgisch jaar. Zoals u heeft gemerkt, nodigen alle lezingen van de afgelopen weken ons uit om na te denken over het einde van ons leven, ook al willen we daar misschien niet te veel over nadenken. Hiernaast gaan de lezingen in het bijzonder ook over het eeuwig leven.
Vandaag, net als de andere zondagen, is een uitnodiging om te denken over ons doel op aarde. Waarmee zijn we bezig? Geven onze daden reden voor verheerlijking? En onze talenten? Hebben we ze vruchtbaar gemaakt of verbergen we ze, uit vrees? Niettemin kunnen we ook denken aan de goede dingen die wij hebben gedaan, hoe waardevol ze zijn in Gods ogen. Laten we bovenal werken aan goede daden in ons leven. Eerst moeten we natuurlijk wel in staat van genade zijn, zodat onze daden eeuwige vruchten mogen dragen.
Het is een goed idee om, in deze laatste weken van het liturgisch jaar, na te denken over onze daden van het afgelopen jaar. Niet alleen met droefheid over onze zwakheden, maar ook met vreugde over de goede dingen die wij hebben gedaan.

Het is ook belangrijk om eerlijk en nederig vergiffenis te vragen voor onze zonden. Hier op het Heiligdom is er elke dag, van 14:00 – 15.30 uur biechtgelegenheid. Vergeet niet dat Jezus voor ons is gestorven aan het kruis en Hij zal daar genageld, op ons blijven wachten, “de voeten gespijkerd om niet weg te gaan, de armen wijd open om jou te omhelzen en Zijn gezicht wacht op een vredeskus” (Peman). Nu is het de tijd van genade.

En de goede daden moeten we ook niet vergeten, die worden verzameld in de hemel. Het is heel goed te erkennen dat we dit alles door Gods genade hebben mogen doen. Wij, hoewel ook veel goeds in ons hebben, zouden nooit daden kunnen doen die voor eeuwig duurzaam zijn, God steunt jouw goede daden, Hij geeft jou het kleed om deel te nemen aan De Maaltijd. Wees dankbaar. En de kruizen, de moeilijke momenten, een ziekte of het verlies van iemand… twijfel niet, Hij was en is bij jou. Blijf trouw, Hij zal je de verdiende kroon geven. Natuurlijk kan je misschien ook zeggen “ik heb zo veel gedaan, dat ik mijn verdiensten kan delen met andere mensen”. Hoe lief deze gedachte ook is, dit kan helaas niet.  Iedereen heeft de mogelijkheid om het goede te doen, aan een ieder wordt genade geschonken. Net als de maagden die olie in hun lampen hebben, of de man die van 5 talenten 10 maakt, allemaal zouden ze toch een beetje kunnen uitlenen, zodat de anderen niet buiten blijven of weg worden gestuurd…? Nee, iedereen is zelf verantwoordelijk om de olie van het gebed bij te vullen en de, aan een ieder gegeven talenten, vruchtbaar te maken.

Bid voor elkaar, dat we deze woorden mogen horen:  “Goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw Heer.”

Ik wens jullie een gezegende laatste week van het liturgisch jaar en een goede voorbereiding op Advent.
Gods zegen.

M. Esperanza

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons