Gewoon bijzonder

Gewoon bijzonder

Nog dagelijks komen er weer nieuwe nieuwsberichten over het coronavirus. De toon van deze berichten is aan het veranderen. Gelukkig kunnen we weer met meer gelovigen samenkomen om de eucharistie te vieren. Mooi om te ervaren dat velen de weg naar de kapellen weer weten te vinden. Blijft u wel denken aan de 1,5 meter afstand regel!

Velen zijn ook blij met de versoepelingen voor winkels en horeca. Ook bij ons in het Oesdom mag er weer meer. Meer gasten binnen en buiten, om te genieten van een echt kopje koffie een ijsje of iets fris.

Heeft u al gezien dat wij nu in het Oesdom ook een hele collectie kaarsen hebben gekregen? Er zijn veel nieuwe kaarsen met onze eigen Maria afbeeldingen maar ook allerhande gelegenheidskaarsen voor doop en huwelijk, en jubilea. Ook het assortiment boeken is enorm uitgebreid, zowel met nieuwe uitgeverijen maar ook verbreding van de al in het Oesdom aanwezige uitgeverijen zoals Betsaïda en de Boog. Kom rustig eens vrijblijvend kijken.

Wat is het mooi dat velen van u bijdragen aan het verbeteren van de paden in het bedevaartpark zodat we straks met droge en schone schoenen door het park kunnen lopen. Na een flinke regenbui is het nu nog dikwijls moeilijk om je voeten droog te houden.

Na de lange tijd van bijzondere vieringen, vanaf Aswoensdag 17 februari tot en met 6 juni Sacramentsdag, gaan we nu weer beginnen aan de tijd door het jaar. De kleur is weer groen met af en toe een feest. Het spits wordt afgebeten door de h. Lidwina van Schiedam, op maandag 14 juni. Volgens menselijke maatstaven heeft ze niet veel tot stand gebracht. Na een val op het ijs is zij bedlegerig geworden en heeft de rest van haar leven op bed gelegen. Voor velen was en is zij een voorbeeld van hoe je om kan gaan met lijden en beperking, en hoe je met groot geduld en liefde voor God en je medemensen een zinvol leven met betekenis  kan leven vanuit je bed.

De groene kleur van het gewone in de liturgie zal ook deze maand nog verschillende keren veranderen in wit of rood als wij roemruchte heiligen mogen gedenken en vieren. Op 24 juni de geboorte van Johannes de Doper en de 29e het grote feest van de twee steunpilaren van de kerk de hh. apostelen Petrus en Paulus. Ook in het “gewone” blijft er dus genoeg over om het bijzonder te maken. Laten we ook in ons leven deze dagen vieren als bijzondere feestdagen van ons geloof.

Velen van ons mogen ook in deze tijd een periode van rust en vakantie genieten, en ervaren dat je ook in en met het gewone vakantie kunt hebben. Gewoon vanuit huis op de fiets, of lezen in je tuin of balkon. We hoeven niet altijd ver weg. Op de fiets naar OLV ter Nood in Heiloo op een doordeweekse dag naar de eucharistieviering om 12 uur,  koffie met iets lekkers in het Oesdom daarna de kruisweg lopen en bidden, even rusten op het terras en dan naar de Aanbidding, dat is toch een zalige vakantiedag!! Ook ik ga de komende weken genieten van vakantie tot ziens.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons