Gedaanteverandering van de Heer

gedaanteverandering-van-de-heer-olvternood-heiloo

Lieve vrienden,

Ik wens u een gezegende zondag toe waar de liturgie ons het Evangelie van de Gedaanteverandering van de Heer biedt. Lucas in het evangelie legt in het bijzonder de nadruk op het feit dat Jezus van gedaante veranderde terwijl Hij bad: een diepgaande ervaring van de relatie met de Vader tijdens een soort retraite die Jezus op een hoge berg meemaakt in het gezelschap van Petrus, Jacobus en Johannes, de drie leerlingen die altijd aanwezig zijn op de momenten dat de Meester zich op goddelijke wijze laat zien (Lc. 5, 10; 8, 51; 9, 28). De Heer, die kort daarvoor Zijn dood en verrijzenis had voorzegt (Lc. 9, 22), biedt Zijn leerlingen een voorproefje van Zijn heerlijkheid. Mozes en Elia zijn aanwezig, als vertegenwoordigers van de Wet en de profeten van het oude verbond, dit laat zien dat de hele geschiedenis van het Verbond is op Christus gericht, die een nieuwe “uittocht” tot stand brengt, niet naar het beloofde land zoals in de tijd van Mozes, maar naar de Hemel. Daar horen de apostelen ook de stem van de Vader: “Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar Hem”. De woorden van Petrus, “Meester, het is maar goed dat wij hier zijn” (Lc. 9, 33), vertegenwoordig de onmogelijke poging om deze mystieke ervaring tot staan te brengen. Sint-Augustinus zei: “(Petrus).. op de berg … had Christus als voedsel voor de ziel. Waarom zou hij weer afdalen naar arbeid en pijn, terwijl hij daarboven vol van gevoelens van heilige liefde voor God was, die hem tot heilig gedrag aanzette?”

We kunnen veel leren uit de bezinning op deze Evangelietekst. Ten eerste, het belang van het gebed, zonder welke al het werk van het apostolaat, boete, vasten en liefdadigheid beperkt wordt tot activisme. Wij kunnen leren in deze vastentijd om de tijd te nemen voor gebed, zowel persoonlijk als gezamenlijk, dat ademruimte schept in ons geestelijk leven. Bidden is niet een isolement van de wereld en haar tegenspraak, maar het zet gebed ons weer op de juiste weg, naar actie. “Het christelijk leven bestaat uit een constante beklimming van de berg om God te ontmoeten, gevolgd door een afdaling met de liefde en kracht die van Hem afkomstig zijn, om zo onze broeders en zusters met Gods eigen liefde te dienen.” (Benedictus XVI).

Na de indrukwekkende ervaring de leerlingen staan niet meer voor een getransfigureerd gelaat, noch voor witte klederen, noch voor een wolk die Gods aanwezigheid openbaart. Voor hun ogen is er “Jezus alleen” (Lc. 9, 36). Hij is de enige stem naar wie moet geluisterd worden, de enige die moet gevolgd worden, Hij die, opgaande naar Jeruzalem, Zijn leven zal geven en op een dag “ons armzalig lichaam zal herscheppen en gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam” (Fil. 3, 21)

Moge de Maagd Maria ons helpen deze ogenblikken van ontmoeting met de Heer intens te beleven opdat wij Hem elke dag met vreugde zouden volgen.

Nogmaals een gezegende zondag,

M. Esperanza

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons