Gebeds- en Bezinningsdagen

bezinningsdagen-anton-overmars

“In de stilte kan Hij tot ons spreken”

In een wereld vol drukte en bezigheden is het lang niet altijd gemakkelijk om een moment van rust en bezinning te vinden om tot gebed te komen. Een gebeds- en bezinnigsdag helpt ons om voor een dag uit ons drukke leven te stappen, en de uitwerking hiervan daarna weer in ons eigen leven te mogen voelen door verdieping van ons contact met de Heer.

Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht.

Gedurende de dag heeft u de gelegenheid om de Genadekapel te bezoeken, in het bedevaartpark te wandelen of te bidden. De maaltijd en het koffiedrinken is niet in stilte maar is ook een moment van ontmoeting met elkaar. De rest van de dag bewaren wij de stilte om zo tot persoonlijke verdieping van ons contact met de Heer te komen.

De dagen worden geleid en verzorgt door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom.

De dag zet er als volgt uit:

10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.30 uur Inleiding rondom het thema van de dag (30 minuten)
11.30 uur Eucharistieviering in de kloosterkapel
13.00 uur Warme maaltijd in de refter
14.30 uur Inleiding van ongeveer 30 minuten. Aansluitend uitstelling van het heilig Sacrament en stille aanbidding. Biechtgelegenheid
16.00 uur Zegen. Waarna koffie en thee tot besluit

Voor 2018 zijn er de volgende dagen en thema’s:

11 januari: Jezus, de bron van ons doopsel
8 februari: Maria, Godgewijd leven
22 maart: Goede Week, inzicht
19 april: Hij leeft, wij leven door Hem
24 mei: Leven met de heilige Geest
28 juni: Petrus en Paulus, 2 sleutelfiguren
26 juli: Vakantie, kom naar de bron
30 augustus: Bidden in je binnenkamer
20 september: De Engel de Heren heeft aan Maria geboodschapt
25 oktober: Zie de dienstmaagd des Heren
22 november: Koning van een andere orde
20 december: En het Woord is Vlees geworden

Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl
of telefonisch 072-5051288

Voor deelname aan deze dag vragen wij u een vergoeding inclusief de maaltijd van € 25,00,
Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag.
U kunt zich aanmelden voor losse dagen of in één keer voor de gehele cyclus.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons