Erocras

olv ter nood The_Poissy_Antiphonal,_folio_30v (1)

De Advent is weer begonnen en direct is er een verandering in de liturgie. Niet alleen de kleur is anders, de Adventskaarsen worden weer ontstoken, maar ook de lezingen en de gezangen veranderen van sfeer en intentie. Het is een tijd van wachten en waken, verwachten en hopen, een tijd van uitzien. Zoals psalm 130 zegt;

Ik wacht de Heer, ik wacht Hem, ik hoop op zijn belofte.

Stil verbeid ik de Heer, meer dan wachters de morgen.

Wachten kent vele vormen. Wachten op een trein die vertraging heeft, wachten op een goede vriend of vriendin. Wachten op iemand met wie je op een bepaalde plaats hebt afgesproken. Wachten op je beurt bij de kassa in de supermarkt. Wachten op de geboorte van je kind of kleinkind Allemaal andere vormen van wachten, die allemaal wat met ons doen. Bij wachten spelen er allerhande menselijke gevoelens zoals ongeduld, onzekerheid, onrust, overtuiging dat het goed komt, openheid om te kunnen ontvangen, ongedurigheid omdat het te langzaam gaat. Allemaal woorden welke beginnen met een O. Dit doet mij denken aan de O-antifonen die op de laatste dagen voor Kerstmis klinken, in de vespers met de lofzang van Maria, het Magnificat. Als de laatste van de zeven O-antifonen geklonken heeft op 24 december staat er in het Latijn in omgekeerde volgorde Erocras, morgen zal Ik er zijn.

Maar waar wachten we nou op in de Advent? Als we wachten is er meestal sprake van een leegte. Doe ik nog vlug even dit of dat. Leegte willen we opvullen. Leegte voelt dikwijls zo ongemakkelijk. De Advent is een tijd om te oefenen in het omgaan met die leegte, om te verstillen en verlangens die diep in je leven ingrijpen los te laten en je vol aandacht te openen om te kunnen ontvangen.

In de Advent steken we iedere zondag weer een kaars van de adventskrans aan. De krans is rond heeft geen begin en einde maar omvat alles, zoals ook de aarde rond is en alles omvat. De vier kaarsen wijzen naar de 4 seizoenen en de 4 windrichtingen. De brandende kaarsen zijn het teken van de komst van het Licht der wereld, de geboorte van Christus, onze Redder en Heiland. Het schijnsel van de kaarsen vervult de duisternis met steeds meer groeiend licht, tot met Kerstmis het heldere licht van de ster van Bethlehem het Licht van Christus laat zien.

Dat het Kerstmis zal worden staat vast, maar ook staat vast dat het dit jaar weer anders zal zijn dan wat gewoon is. Ook dit jaar geen Kerstnachtmis waar u bij aanwezig kan zijn, maar u kunt in verbondenheid meevieren via de livestream die er ook dit jaar weer vanuit de Bedevaartkapel zal zijn. Helaas hebben de Nederlandse bisschoppen moeten besluiten alle activiteiten in de kerken na 17.00 uur niet te laten doorgaan. Maar dit zal ons niet verhinderen het Licht van Kerstmis te laten branden in en door ons hart.

Van harte wens ik u een goede voorbereiding op de komst van het Mensgeworden Woord, Jezus Christus, Zoon van God en Kind van Maria.

 

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons