Engel van God die mijn bewaarder zijt

onderweg-step-voeten-meditatie-olv-ter-nood-heiloo

Een jongetje van ongeveer tien jaar loopt met zijn vader terug van de kermis. Hij is moe, heel moe en opeens kan hij niet meer. Hij loopt ook al zoveel, iedere dag twintig kilometer van en naar school. Dan, zo vertelt zijn vader, komt er een jongeman aan die Niek op zijn schouders neemt en hem naar huis draagt. Vader Savio draait zich op de drempel om, hij wil het vriendelijk gezelschap thuis uitnodigen. Maar even plotseling als hij gekomen is, is hij verdwenen, van het ene op het andere moment. Het jongetje was Domenico Savio, de latere leerling van Don Bosco en heilige.
Als hij zo liep naar school vroegen mensen het kleine ventje vaak: “Wordt je niet moe?” “Nee, hoor” was zijn antwoord steevast: “Ik heb toch mijn engelbewaarder!”

Ook Don Bosco zelf werd vaak geholpen. Door wie? Een grote, grijze herdershond die uit het niets tevoorschijn kwam begeleidde hem vaak op de donkere, gevaarlijke wegen van die tijd.
We vieren op 2 oktober het feest van de engelbewaarders. 29 september vierden we het feest van de drie aartsengelen Michael, Gabriel en Rafael. “Éngelen?!” hoor je vaak, ook katholieken! zeggen, bestaan die dan? Zeker! Toen God de eerste dag het licht schiep, was hiermee, zo zeggen ons de kerkvaders, de schitterende wereld van de heilige engelen geschapen. (Zodat het ook niet verwarrend is dat daarná pas de maan en de zon geschapen werden!) Wat is een engel dan eigenlijk? In de schepping heb je drie niveaus als het ware, en de mens zit precies in het midden. Engelen zijn puur geestelijk, ze hebben geen lichaam. De mens is geestelijk én lichamelijk en de dieren en planten lichamelijk. De mens deelt dus met het dierenrijk dat hij zintuigen heeft, instincten, passies. Maar met de engelen dat hij een onsterfelijke ziel en een verstand en vrije wil heeft. Het woord engel zelf betekent meer wat een engel doet: het betekent boodschapper. Engelen zijn dus zuiver geestelijke, heel machtige, onsterfelijke wezens met een veel grotere kennis en sterkere vrije wil dan wij. Een engel is als hij geschapen is ook meteen ‘af’, hij hoeft geen dingen meer te leren zoals wij.

Maar eh.. Lucifer dan en de gevallen engelen, dat zijn toch duivels? Inderdaad. God schiep de engelen, deze prachtige, machtige wezens uit liefde maar stelde hen op de proef om te zien of ze Hem wilde dienen in zijn plannen die Hij met de schepping had. Men denkt dat hij hen liet weten dat Hij de mens wilde scheppen, een lager wezen dan zij. En dat eens Gods eigen Zoon mens zou worden en dat Hij geboren zou worden uit een vrouw. Dat zij engelen de Mensgeworden Zoon van God zouden moeten dienen en zijn moeder als hun Koningin eren…. Nee, zei Lucifer: Ik zal niet dienen! En zo viel een deel van de heilige engelen en noemen we hen duivels.

Maar de goede dan? Juist, die dienen God en de mensen. Ieder van ons krijgt vanaf zijn geboorte een engel toegewezen die over hem waakt. Zo’n machtige dienaar die, zo lezen we in de bijbel, geboortes aankondigt van bijvoorbeeld Simson, Johannes de doper, Jezus. Ze dienen Tobias als reisgezel, genezen Tobit en Sara, doden in een nacht 85.000 man van het vijandelijk leger, redden Daniel van de dood, beschermen Hagar en haar kind in de woestijn, geven Elia te eten en te drinken in de woestijn, bevrijden Petrus uit de gevangenis. En ze willen ook ons dienen. Wat een geweldige hulp! Laten we dan ook niet vergeten dagelijks die hulp te vragen:

Engel van God die mijn bewaarder zijt aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij! Amen.

Zuster Maria Vrede

Share