Een tijd tussen eind en nieuw begin

christus-koning-pomnik-chrystusa-krola-olv-ter-nood-heiloo

Met het hoogfeest van Christus Koning besluiten we het kerkelijk jaar om direct op de 1e zondag van de Advent weer aan een nieuwe cyclus te beginnen. We worden er aan herinnerd dat alles een einde en een nieuw begin heeft, ons leven hier op aarde, ja zelfs de gehele schepping. Als de loop van ons aardse leven is voltooid en we voor het Laatste Oordeel voor de Heer zullen verschijnen worden wij geconfronteerd met onze eigen levensgeschiedenis, een blik over alles wat er achter ons ligt en er gebeurd is tijdens ons leven op aarde. Tijdens dat Oordeel gaat het niet alleen over onze fouten, tekortkomingen en zonden in het leven maar juist ook over wat mij met onze gaven en talenten hebben gedaan. Christus oordeelt niet met onze aardse maatstaf maar met liefdevolle barmhartigheid en met oog voor alles wat wij aan goeds gedaan hebben om Hem te volgen in onze dienstbaarheid aan de naasten. In het boekje “van Allerheiligen tot Kerstmis”  kom ik van Dom. Andre Louf de volgende tekst tegen:

“Jezus is geen Koning voor de grap. Ook niet een eenzame Koning. Zijn Rijk is echt, maar het wordt beneden slechts tussen de kleinste en de armsten opgebouwd. Jezus heeft er een lijst van opgesteld: zij die honger en dorst lijden en hun eten bij elkaar moeten bedelen; de vreemdelingen die om onderdak komen vragen; de naakten die gekleed moeten worden; zieken en gevangenen die door ons bezoek getroost kunnen worden. Jezus zegt nog niet dat dit zijn leerlingen zijn, en nog minder dat zij in hem geloven. Voor het ogenblik volstaat het dat zij klein, arm en hulpbehoevend zijn. Want Jezus is aanwezig in de arme en wacht er een teken af van verering voor zijn Koninkrijk. Jezus bouwt hier beneden reeds aan zijn Koninkrijk, maar tussen armen en samen met hen. Want waar armen zijn kan de Goede Boodschap verkondigd worden en zal God opnieuw wonderen verrichten en zijn overvloed meedelen. De volheid van het Rijk aan het einde der tijden zal niet grondig verschillen van het verborgen Rijk dat vandaag in armoede opgebouwd wordt. De glorie van de jongste dag zal alleen maar aan het daglicht brengen wat vandaag reeds gezaaid werd tussen de geringen. En Jezus, ware Koning, zal er nog steeds zijn, zoals hij er vandaag reeds is en steeds dezelfde. ‘Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid’ (Heb. 13,8). Alleen wie echt zijn broeder bemint, kan vandaag reeds de Koning van de glorie herkennen, verborgen onder de kleinen en geringen.”

Misschien des te meer reden om in de Advent ons te realiseren dat ‘geloven’ een werkwoord is, dat gestalte krijgt in en door onze daden welke wij in Christus naam doen. In de prefatie van het hoogfeest van Christus Koning staat o.a. “Op het kruis heeft Hij zichzelf gegeven, alles heeft Hij volbracht, om onze vrede te worden. Hij maakt de wereld tot een nieuwe schepping. Hij zal voor U een koninkrijk verwerven, God, een koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde, recht en gerechtigheid, een koninkrijk van vrede.”
Van harte wens ik u een goede jaarwisseling en dat wij met Christus samen werken aan Zijn Rijk.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons