Een stok om te gaan

Een stok om te gaan

Maandag begint in onze omgeving de schoolvakantie. Veel kinderen en jongeren hebben hier echt naar uitgezien. Zoals het er nu uitziet zijn er weer meer mogelijkheden om tijdens de vakantie wat te ondernemen. Velen zullen er weer op uit trekken, ook al is het reizen beperkt.

In het evangelie op deze zondag horen wij hoe Jezus de 12 apostelen bij zich roept en hen begint uit te zenden. Ze moeten de wijde wereld in. Twee aan twee zend Hij hen op weg. Voor hun tocht krijgen ze van Jezus een paar opdrachten mee. Misschien is de belangrijkste opdracht wel dat zij al hun materiële zekerheden moeten loslaten, en vertrouwen hebben op de voorzienigheid. Wij proberen altijd zoveel mogelijk zekerheden in te bouwen en ons op alles voor te bereiden in allerhande verschillende omstandigheden. Koffers vol kleding slepen wij mee.

De apostelen mogen alleen een stok meenemen, en sandalen aan hun voeten. Precies zoals het volk van Israël bij het paasmaal voor de uittocht uit Egypte. De stok is tot steun bij het gaan over moeilijk begaanbare paden, en kan wellicht ook helpen om wilde dieren van zich af te houden. Onderweg moeten zij vertrouwen op de voorzienigheid. God zelf zal hen voorzien van alles wat ze nodig hebben.

Je hieraan overgeven en ook werkelijk je laten uitzenden door Jezus, dat is overgave en vertrouwen hebben.

Op maandag 12 juli start hier op het Heiligdom in en rondom het gastenhuis het tienerkamp BreakOut met als thema Testify. Getuigen van het geloof. Dit sluit natuurlijk prachtig aan bij het evangelie van deze zondag. De apostelen trokken er op uit om te prediken dat de mensen zich moesten bekeren Hebben wij allen niet dezelfde opdracht, getuigen zijn van ons geloof in een dikwijls weerbarstige wereld. Wij hebben elkaar nodig om de durf en de moed te hebben om van ons geloof te getuigen. Jezus zend zijn apostelen niet voor niks 2 aan 2 uit. Ook de tieners die hier komen zijn hier om leeftijd- en geloofsgenoten te ontmoeten, om door catechese en gebed verrijkt en gesterkt te worden in het geloof. Zo leren ze ook elkaar kennen en de jongere priesters, diakens en zusters binnen ons bisdom. Wie weet wat er voor moois ontstaat en voortkomt uit het tienerkamp.

Ook de maandelijkse bezinningsdag is een moment om geloofsgenoten te ontmoeten, gesterkt en bemoedigd worden door de inleidingen en het gebed, genieten van het verblijven op het Heiligdom. Op 22 juli is er weer een bezinningsdag die, hoe kan het ook anders, zal gaan over Maria Magdalena, de eerste getuige van de Verrijzenis van de Heer. Die dag is immers haar feestdag. Komt u ook?

Van harte wens ik u een mooie zomertijd toe met tijd voor ontspanning en verdieping en allen die op reis gaan, doe het veilig en ga met Gods zegen.

 

Onze Lieve Vrouw ter Nood, blijf voor ons bidden.

 

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen