Eén in Drie Eenheid

Eén in Drie Eenheid

Zaterdag 11 juni was weer een belangrijke dag voor ons bisdom Haarlem-Amsterdam. Onze bisschop heeft op deze dag Jaider Chantre Sánchez tot priester gewijd. De wijding gebeurde daags voor het feest van de heilige Drie-Eenheid, dit feest is voor velen een niet te begrijpen feest. Dat beeld van een Drie-Ene God is moeilijk voorstelbaar, maar eigenlijk belijden wij verschillende keren per dag dat wij in de Drie-Ene God geloven. Telkens als wij een kruisteken maken is dat een uitspreken van een ultra korte geloofsbelijdenis. Misschien achteloos maken wij dat teken van het kruis waaraan de Heer Jezus voor ons is gestorven, en realiseren wij ons niet de diepe betekenis van het kruisteken waarin wij belijden de Vader, de Zoon en de heilige Geest als één en met elkaar verbonden. Als wij de kapel binnekomen kunnen we een kruisteken met wijwater maken ter herinnering aan ons doopsel waar wij zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Als wij het sacrament van Boete en Verzoening ontvangen dan is ook dat in de Naam van de Drie-Ene God.

Toen Jaider bij de wijding gevraagd werd naar voren te komen klonk daar “hier ben ik” in die drie woorden verklaarde hij zich bereid om naar voren te treden en zich te geven aan God en de kerk. Om dienstbaar te zijn voor God en de mens zoals ook staat geschreven in de kelk welke hij bij zijn wijding als geschenk heeft gekregen.

Dienstbaar voor God wil zeggen de Drie-Eenheid uitdragen in heel je leven, en je  geheel en al God om dienstbaar te zijn voor Hem en de mens. Priester zijn ben je niet voor jezelf maar voor God en de mens. Er staat mens en niet de mensen. Dienstbaar zijn voor de mens is meer dan alle individuele mensen die je in je priesterleven ontmoet. De mens is het geheel van de mens.

Neomist Jaider wens ik een mooi en gelukkig priesterleven, dienstbaar aan de Drie-Ene God en het volk van God dat aan zijn pastorale zorgen zal worden toevertrouwd.

Voor velen begint binnenkort de vakantieperiode. Degenen die eindexamen hebben gedaan hebben inmiddels de uitslag binnen en bereiden zich voor op de nieuwe weg die ze in gaan slaan. Ga ik verder studeren, en zo ja wat en waar. Al op jonge leeftijd moeten velen ingrijpende beslissingen nemen voor hun toekomst. Wat is het beroep waar ik in mijn leven voor wil gaan werken in mijn studie. Werkers in de kerk gaan ieder jaar een week op retraite, een week van bezinning en werken aan jouw relatie met God door gebed in de stilte. Ook de seminaristen gaan jaarlijks direct voor het nieuwe studiejaar begint samen op retraite om zich hierop voor te bereiden.

Voor ieder die komt te staan voor een beslissend moment in zijn of haar leven is het goed om je daar in een retraite op voor te bereiden. Wil en kan ik met mijn geliefde trouwen? Wat ga ik studeren, want wat wil ik beroepshalve gaan doen? Roept de Heer mij en tot een leven om dienstbaar te zijn voor God en de mens? Allemaal momenten van onderscheiding waarbij een echte retraite verlichtend kan werken.

Maria, onze lieve Vrouw ter Nood wilt u voor ons blijven bidden.

Anton Overmars, pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen

Hoop
Hoop

september 27, 2023