Een Hollandse heilige

Een Hollandse heilige

Afgelopen week is bijna onopgemerkt het feest voorbijgegaan van één van mijn favoriete heiligen: de heilige Lidwina van Schiedam. Een echte Nederlandse heilige in veel aspecten.
Enerzijds omdat ze natuurlijk volbloedig Hollander was, opgegroeid in Schiedam. Een normaal, Hollands meisje in een echt Hollands stadje, waar ze werd geboren in 1380 en opgroeide met haar acht broers. Al op jonge leeftijd groeide in haar het verlangen om zich aan God te wijden in het religieuze leven, waardoor ze op 12-jarige leeftijd een huwelijksverzoek afwees.

Maar ook door de manier waarop haar leven drastisch veranderde, is echt Hollands: toen zij 15 jaar was, brak ze in een noodlottige val tijdens het schaatsen op de dichtgevroren Maas een rib en liep vervolgens koudvuur op, een infectie waarbij gezond weefsel rondom de wond wordt aangetast. Ze bleef hierdoor de rest van haar leven verlamd en aan bed gekluisterd. Eerst koste het haar veel moeite om haar eigen plannen en toekomstdromen in te ruilen voor die van God.

Toen ze een paar jaar later weer eens opstandig was over haar lijden, beval haar biechtvader, Jan Pot, haar aan de Passie van Jezus te overwegen. Toen dat geen troost opleverde, zag ze ervan af. Nadat haar geestelijk leidsman haar aanmoedigde, probeerde ze het opnieuw, en deze keer kreeg ze daardoor zoveel voldoening, dat ze haar ziekte in een ander licht begon te zien: niet als iets wat haar tegenwerkte, maar als iets wat haar verbond met de lijdende Heer. Zo werd ze op haar ziekbed getransformeerd en dit wierp meteen vruchten af: door deze houding maakte ze grote indruk op de vele bezoekers die zij kreeg en vooral op chronisch zieken voor wie zij een grote troost was. Velen kwamen opgemonterd bij haar vandaan. Haar lijden was een voorbeeld van heldhaftig lijden in de liefde van God tot de mensen.
In de mate dat Lidwina zich in haar lijden met Christus verenigde, begonnen ook haar mystieke ervaringen. Voor lange tijd leefde ze zonder ander voedsel dan de Heilige Eucharistie. Lidwina beleefde visioenen, waarin zij samen met haar engelbewaarder Rome, het Heilig Land, hemel, hel en vagevuur bezocht. Zo werd zij die aan het bed gekluisterd was, één van de grootste reizigers van haar tijd!

Tijdens een van haar reizen naar het paradijs zag zij een rozenstruik. Haar engelbewaarder gaf haar een tak en vertelde haar, dat ze niet zou sterven voordat alle rozen ontloken waren. Pas na achtendertig jaar lijden kwam er een eind aan haar leven. In haar laatste visioen zag zij een bloeiende rozenstruik en ze stierf met een roze gloed over haar gelaat, alsof er nog iets in haar doorleefde.

Laten we een voorbeeld nemen aan deze heilige, die met zo veel wilskracht haar ziekte wist te veranderen in een bron van heil, op het moment dat ze zich over durfde te geven aan het plan van God in haar leven. Misschien heeft u ook te maken met ziekte of misschien wel met iets heel anders, maar het kruis raakt elk van ons. Lidwina leert ons: als we dat kruis omhelzen, gaat het vrucht dragen!

En als dat soms nog moeilijk is, vragen wij daarom haar voorspraak: Heilige Lidwina van Schiedam, bid voor ons.

M. Laetitia Dei

Delen

Zuster Maria Laetitia Dei is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará.

Nieuwste overwegingen