Doop van de Heer

weekbrief-doop-van-de-heer-olvternood

Met het feest van de Doop van de Heer sluiten we de Kersttijd af, en lijken we weer terug te keren naar het “normale” groen. Is voor Jezus de doop een afsluiting en een nieuw begin, voor ons is onze doop een geheel nieuw begin van een echt Christelijk leven. Onze doop is de basis voor ons leven als Christen, het basissacrament waar alle latere sacramenten, zoals communie en vormsel, op gehecht worden. Ik zeg weleens het doopsel is de grondverf waar alle andere sacramenten op gehecht moeten zijn om een goede stevige mooie glans te hebben. Zonder gedoopt te zijn is het niet mogelijk om  andere sacramenten te ontvangen.

Als wij niet als kind maar op latere leeftijd als volwassene, het heilig doopsel ontvangen gaat daar een grondige voorbereidingstijd aan vooraf, het catechumenaat. De tijd dat je doopleerling bent is een periode van stap voor stap ingevoerd worden in het mysterie van God, zodat je gaandeweg deze voorbereidingstijd tot verdieping komt en een persoonlijke relatie met God kan opbouwen. Deze tijd beleef je dan met name in de veertigdagentijd als je stapsgewijs wordt binnengeleid in het mysterie van God en het geloof door het uitspreken van de geloofsbelijdenis en de zalving met de olie van de geloofsleerlingen, om uiteindelijk als volwassene het doopsel te ontvangen in de Paaswake.

Bij Jezus gaat het helemaal anders, helemaal aan het begin van het evangelie volgens Marcus ontvangt Jezus het doopsel van Johannes Op het moment dat Jezus gedoopt is en uit het water omhoog stijgt scheurt de hemel voor Hem open en daalt de Geest als een duif op Hem neer. In de boodschap die dan klinkt wordt bevestigd wat wij al weten, Jezus de Christus is de Zoon van God, om daarna terstond naar de woestijn te worden gevoerd door de Geest.  In de woestijn bereidde Hij zich veertig dagen voor op Zijn openbaar leven, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. In de beproeving blijft Hij staande en is dan in staat om de wereld in te gaan om gedreven door de Geest de Blijde Boodschap te verkondigen in en door woorden maar vooral ook door tekenen en wonderen.
Ook als wij in ons leven beproeving ondervinden, als wij dreigen te bezwijken onder lasten mogen wij ons in het bijzonder met Jezus verbonden weten omdat Hij net als wij beproevingen heeft moeten ondergaan en staande is gebleven.

Op het heiligdom worden steeds meer en meer noveenkaarsen aangestoken bij Maria, en veel worden er meegenomen naar huis om elders te branden. Weet dat onze eigen noveenkaarsen zijn gezegend en er op de achterzijde van onze noveenkaarsen een gebed staat wat u bij het aansteken van de kaars kunt bidden en waar u met een speciale viltstift een gebedsintentie kan opschrijven en zo blijft deze kaars dan 9 dagen en nachten branden en zet uw gebed voort ook als u weer naar huis bent vertrokken.

Houdt stand in de beproeving en vertrouw op de Moeder Gods als wij zeggen: Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

Pastor Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen