Doe maar wat Hij u zeggen zal

olv-ter-nood-heiloo-maria-met-kind-jezus

De achtste mei was dit jaar wel een heel bijzondere dag, Het was de 4e zondag van Pasen en daarmee roepingenzondag, daarnaast was het Moederdag. Voor veel vrouwen een beetje een feestdag. Een dag dat moeders extra in het zonnetje worden gezet, een dag dat kinderen hun moeder extra bedanken voor haar liefdevolle zorg en die dank onderstrepen met een klein cadeautje zoals een boeket bloemen, een lekkere zelfgebakken cake of wat dan ook. Het gaat niet om de grote of de financiële waarde van het cadeau, maar om de gesteldheid van het hart van de gever.

Het is mooi dat Moederdag altijd in de maand mei valt, de maand dat ons aller moeder Maria maar liefst een gehele maand heeft waarin wij haar op bijzondere wijze eren en bedanken voor haar liefdevolle zorg en steun voor ons. Wellicht voor ons een goede reden om in de maand mei Maria te eren met een boeketje bloemen in één van de kapellen. In de meimaand branden er altijd ook extra veel kaarsen bij Maria, zowel in de Genadekapel als in de Bedevaartkapel.

In de Bedevaartkapel kunt u een devotiekaarsje  aansteken zowel bij  Maria als op al die andere plaatsen. In de loop van de maand mei zult u een verandering gaan zien bij de kaarsjes. De kaarsen worden iets langer, en door de ontwikkelingen op de wereldmarkt zijn we helaas gedwongen de vraagprijs voor de offerkaarsjes te verhogen naar €1,–, deze prijsverhoging is de eerste in vele jaren.. Ik hoop op uw begrip.

Op roepingenzondag staan we stil bij het feit dat wij allen geroepenen zijn. God roept ons. Niet dwingend en gebiedend, Hij dringt zich niet aan ons op, nee Hij klopt aan de deur van ons hart. Hij vraagt ons om ons hart voor Hem te openen, voor Zijn liefde. De Heer onze God is een uitnodigende God. Niet alleen priesters, diakens en religieuzen zijn geroepenen, ieder die een christelijk leven leeft is door God geroepen om bijvoorbeeld een heilig huisgezin te stichten. Juist in deze tijd ligt er voor ons allen de uitnodiging om ieder op zijn of haar passende wijze een gelovig leven te leven en dat ook uit te dragen. Misschien is dat ook wel de uitdaging van ieders roeping, je christelijk gelovig leven uitdragen en wel zo dat anderen het ook zien en ervaren. Wees blij en trots op je geloof, draag het uit. Je wilt toch ook anderen laten delen in de vreugde van je geloof waar jezelf vol van bent, en vertellen wat de Heer voor jou heeft gedaan. Ben je zelf eigenlijk niet de beste geloofsverkondiger, als je anderen laat kennismaken met jouw vreugde?

De hele maand mei zullen velen weer naar Maria komen. Moeder Maria is een enorme geloofsverkondiger. Maria brengt ons en velen tot Jezus. Niet voor niets staat er op de achtergevel van de Genadekapel “Door Maria tot Jezus”. En zijn de laatste woorden van Maria in het evangelie niet “doe maar wat Hij u zeggen zal”, hiermee zegt Maria tot ons dat geloven een werkwoord is.

Wij, ieder van ons, zal een geloofsverkondiger moeten zijn. Doet u ook mee?

Maria, onze Lieve Vrouw ter Nood, blijf voor ons bidden.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons