Dichterbij God door Bijbelstudie

Dichterbij God door Bijbelstudie

In het Vriendenmagazine dat eind vorig jaar verscheen heb ik verteld hoe ik kennismaakte met het geloof en mede door de Alphacursus tot bekering kwam. Dit leidde ertoe dat ik ben gedoopt en in dezelfde Mis ontving ik samen met mijn man het sacrament van het vormsel, de eerste communie en het kerkelijk huwelijk. Sindsdien heb ik niet stilgezeten. Sinds mijn eigen deelname aan de Alphacursus, help ik nu met veel plezier het team bij het begeleiden van de cursussen. Het praten met anderen over het geloof boeit mij enorm. Ik verlang ernaar God steeds beter te leren kennen. Daarvoor moet je de Bijbel lezen en bestuderen. Ik wilde dat heel graag samen met anderen doen. Zo ontstond het idee om een bijbelstudiegroep te starten.

Ik verdiepte mij eerst in wat er zoal te vinden was op dit gebied. Al gauw stuitte ik op het boek Putten uit de Bron van Tineke Kuinder-Krause. Dit boek bevat 15 Bijbelstudies over vrouwen uit de Bijbel die op een bepaald punt in hun leven God ontmoeten. Het boek start uiteraard met de Bron van ons bestaan: Jezus. Daarna komen Eva, Hagar, Rebekka, Lea en Rachel, Rachab, Naomi en Ruth, Esther, Maria, Anna, Martha en Maria, Maria van Magdala, de Samaritaanse vrouw en Priscilla aan bod. Elk hoofdstuk bevat een tekst van de auteur, verschillende verwijzingen naar teksten in de Bijbel en een lijstje vragen die je met elkaar kunt behandelen. Onlangs zag ik dat het boek nu ook bij het Oesdom te koop is. Echt een aanrader!

Op het Heiligdom heb ik inmiddels heel wat mensen ontmoet. Aan vier dames heb ik gevraagd of zij er voor voelden om met mij een studiegroep te starten. Dit bleek het geval te zijn en in mei planden we onze eerste avond bij mij thuis. Van tevoren maakte ik voor iedereen een print met de Bijbelteksten die ter sprake zouden komen, zodat we niet teveel hoefden te zoeken en te bladeren. Verschillende Bijbels en ook de Youcat lagen, voor extra verdieping, voor het grijpen op tafel. We voerden serieuze gesprekken, maar ook hebben we veel gelachen. Na een mooie eerste avond besloten we de bijeenkomsten afwisselend bij één van ons thuis te houden.

Inmiddels hebben we er een aantal avonden op zitten. We zijn alle vijf enthousiast over onze ontmoetingen. De vragen uit het boek leveren mooie gesprekken op. Het zet aan tot het zelf goed nadenken over wat de tekst in de Bijbel nu eigenlijk zeggen wil en het is heel verrijkend om andermans visie hier op te horen. Soms is een tekst best lastig, dan vertrouwen we er op dat God ons wel zal leiden, en dat het begrip mettertijd zal komen. We mogen nog groeien. Voorlopig zijn we wel zoet met deze inspirerende vrouwen uit de Bijbel. We zijn nog lang niet uitgepraat!


Sylvia van Rookhuijzen

N.B.: Heeft u ook ideeën om iets te doen op/ vanuit het heiligdom, met betrekking tot het geloof, aarzel niet om dit te overleggen met rector Jeroen, via rector@olvternood.nl of 06-40125490

Delen