Deel de vreugde!

Deel de vreugde!

Zoals de vaste kapelgangers wel hebben opgemerkt, is vorige week ons Heiligdom even op z’n kop gezet door 65 uitbundige tieners en jongeren. Het jaarlijkse tienerkamp Breakout, wat normaal gesproken in de zomervakantie plaatsvindt, was i.v.m. de Wereldjongerendagen dit jaar verzet naar het Hemelvaartsweekend.

Wat zijn we op dit kamp gezegend geweest! Niet in de laatste plaats met het prachtige weer, waardoor we elke dag veel naar buiten konden, maar ook met een goede sfeer, enthousiaste leiding, mooie catecheselessen en natuurlijk het team van vrijwilligers wat intussen onze werkzaamheden op het Heiligdom heeft voortgezet.

Het thema van het tienerkamp was “Deel de vreugde”, en dat hebben we gedaan. De vreugde van het samenzijn, maar ook de vreugde van het samen met God zijn. Want “waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mt 18:20). Het doet de tieners zo veel goed om bij elkaar te komen met God in ons midden, om dat te delen wat hen het meeste bezighoudt maar wat ze in hun dagelijks leven maar met zo weinig kunnen delen, namelijk: het geloof!

Het geloof dat God altijd bij hen is, dat Jezus hun beste vriend is en hen nooit in de steek laat, ook al vraagt Hij soms wel offers. Het geloof dat Hij die ons geschapen heeft, weet wat ons werkelijk gelukkig maakt, al zegt de hele wereld iets anders. Het geloof dat Zijn plan met ons het beste is, ook al hadden wij een ander plan in gedachten…

Want uiteindelijk is iedere mens op zoek naar vreugde en wel naar een vreugde die niet meer ophoudt. Waarom? Omdat we daarvoor geschapen zijn! Wij zijn geschapen voor de Hemel, eeuwige vreugde en het verlangen naar die eeuwige vreugde ligt diep in elk mensenhart. Die vreugde, die pas in de Hemel perfect zal zijn, mogen wij op aarde al beginnen te leven. We zullen haar leven als we Gods weg bewandelen, die Hij in alle vrijheid aan ons voorlegt. Zoals aan de rijke jongeling:

“Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: ‘Een ding ontbreekt u: ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel. En kom dan terug om Mij te volgen.’ Dit woord ontstelde hem en verdrietig ging hij heen, omdat hij vele goederen bezat.” – De jongeling is vroom en rechtvaardig, maar Jezus vraagt hem méér, Hij vraagt hem om álles te geven. De jongeling is vrij. Hij durft het niet aan. Zondigt hij? Nee. Maar heeft hij alles gegeven? Ook niet. En dus gaat hij “verdrietig” heen.

De tieners van Breakout zijn uitgedaagd om open te staan voor wat God van hen zal vragen, in het vertrouwen dat Hij het beste met hen voor heeft en hen werkelijk gelukkig zal maken. Ook u nodig ik uit om even een momentje te nemen, uw ogen dicht te doen, u tot God te richten en Hem te vragen: “Heer, wat wilt u van mij?” Misschien wel aan het begin van elke dag. Om vervolgens die vreugde die van God alleen komt, uit te delen aan iedereen om ons heen.

M. Laetitia Dei

Delen

Zuster Maria Laetitia Dei is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará.

Nieuwste overwegingen