De vreugde is het grote geheim van de Christen

tienerkamp-breakout-2019-available-olvternood-heiloo

“De vreugde is het grote geheim van de Christen”
(Chesterton)

Lieve mensen,

We horen vandaag in de lezingen hoe belangrijk het is te bidden en hoeveel het gebed kan doen. Door het gebed van Abraham was God bereid een heel volk te vergeven. Jezus zelf zegt ons vandaag “hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen”. Hij leert ons ook te bidden, als kinderen die op hun vader vertrouwen “Onze Vader…”

We hebben afgelopen 13 t/m 17 juli een tienerkamp gehad, velen van jullie hebben daar al wat over gehoord tijdens de preek van de Rector afgelopen zondag. We waren in totaal met 80 mensen in ons Julianaklooster. Jongeren van het hele Bisdom, van Friesland en ook het zuiden zijn namen deel aan het kamp. De leeftijden waren van af 12 t/m 17 jaar. Voor deze gelegenheid waren er 3 priesters aanwezig om de kinderen met de sacramenten en hun raad te helpen en assisteren, en 8 zusters waren bijeen gekomen om tijdens het kamp met de jongeren te zijn.

Het was een geweldig kamp met een heel goede sfeer, waar de kinderen hebben genoten van een ware vreugde. Een van hen zei “ik kan hier zijn wie ik ben en genieten zonder de druk van mijn vrienden om van het werelds genot te genieten”, een andere “ik kon me in geen enkel moment vervelen”. Toen ze na het kamp gevraagd werden wat hun mooiste en leukste ervaring was, lieten ze weten: “het leukste vond ik de verhalen rondom het kampvuur en het mooiste de avond van Barmhartigheid”(waar ze gelegenheid kregen om te biechten) “ zingen rond het kampvuur en de Heilige Missen, ochtend gebed en aanbidding” ,“alle activiteiten, nieuwe vrienden maken en de laatste avond” “fietsenbandenvoetbal en de barmhartigheidsavond” “alles was te leuk en te mooi”… en zo ontelbare getuigenissen. En de blijdschap was zo groot dat ze weer terug willen komen voor een reünie hier in het Julianaklooster met meer catechese en gebedsmomenten.

Het was te merken dat jullie gebeden verhoord zijn, het hele kamp werd gezegend met een geest van blijdschap en vreugde die alleen van God kan komen. De vreugde is het grote geheim van alle christenen, omdat het van God komt, het is de blijdschap die alleen God kan geven door zijn genade. En Zijn genade kan niet binnen blijven het wordt uitgestraald, het uit zich met daden van naasten liefde, behulpzaamheid, en vele andere deugden, die wij bij de kinderen hebben mogen zien…hun kracht werd gehaald van de momenten van gebed tijdens en na de H. Mis, aanbidding en het ontvangen van de Sacramenten in het bijzonder de communie en de biecht.

We willen u danken voor uw gebeden, u bent net als Abraham die voor God genade smeekte en net als de goede leerlingen van Christus die hun stemmen tot God wisten te richten om Zijn Geest te verkrijgen voor u en de kleinsten van deze wereld.

Gods zegen, M. Esperanza

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons