De Natuurwet

man en vrouw natuurwet gender

Het moreel besef om het goede te doen en het kwade te laten, dat elke mens in zichzelf kan ontdekken en ontwikkelen, noemen wij de Natuurwet. Onze menselijke natuur is de uitdrukking van de Liefde van God bij uitstek. Reeds op de eerste bladzijden van de Bijbel lezen wij: “En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.” (Gen. 1,27). Het onontbindbaar huwelijk tussen man en vrouw is de hele Bijbel door, het beeld van de Liefde van God voor zijn Volk, en van de Verrezen Heer voor zijn Kerk: bruid en bruidegom. De Natuurwet is ons mensen gegeven om het duurzaam geluk, de vrede en de vrijheid te garanderen waarnaar elk mensenhart op zoek is. Het gaat om onveranderlijke wetten, regels en voorschriften, die altijd en voor iedereen gelden en waarop we elkaar niet alleen mogen, maar zelfs moeten aanspreken. Geen enkele mens en geen enkele samenleving kan de Natuurwet veranderen of negeren, zonder dat dit ernstige gevolgen heeft. Goed en kwaad kunnen nooit onderwerpen zijn van publiek debat, van menselijke meningsvorming of van aantallen stemmen voor of tegen.

Misschien houden de vele grote persoonlijke en gemeenschappelijke noden van onze tijd wel een uitnodiging in om opnieuw de onveranderlijke Natuurwet te ontdekken als een blijvend fundament voor persoonlijk geluk en voor een harmonieuze en stabiele samenleving. In 2004 besloot de toenmalige voorzitter van de internationale theologische commissie, kardinaal Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI (2005 – 2013), om een nieuwe studie te doen naar de Natuurwet, teneinde haar op een nieuwe wijze te kunnen presenteren en onze Rooms-katholieke Kerk in staat te stellen in dialoog te treden met de huidige cultuur die zoekt naar gemeenschappelijke antwoorden op belangrijke terreinen als de bio-ethiek, economie en klimaatbeheersing (toen al!). Het eindverslag werd in 2009 unaniem vastgesteld en gepubliceerd in diverse talen. Helaas is deze profetische studie weinig bekend geworden.

Enige jaren eerder, in 1968, sprak de heilige paus Paulus VI (1963-1978) zich in zijn encycliek Humanae Vitae uit tegen het toepassen van methoden van kunstmatige geboorteregeling als zijnde in strijd met de menselijke natuur en een bedreiging voor de huwelijkstrouw en de goede zeden. Deze uitspraak werd destijds, en ook nu nog, nauwelijks begrepen, zowel door priesters en bisschoppen als door gehuwden. Nu, ruim vijftig jaar later, is de tempel van het gezin, de hoeksteen van de samenleving, bijna een ruïne geworden. Niet-huwelijkse samenlevingsvormen worden gelijk gesteld met het huwelijk. Na de opmars van de kunstmatige voorbehoedmiddelen werd als een logische vervolgstap in 1981 ook abortus wettelijk geregeld. Seksualiteit blijft niet meer beperkt tot de intieme huwelijksrelatie tussen man en vrouw, maar dringt steeds verder door in het publieke domein. Pornografie is op grote schaal vrij toegankelijk voor iedereen, ook voor opgroeiende jongeren. Kinderen en jongeren ontsporen en vormen een gemakkelijke prooi voor het criminele circuit. De integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in onze samenleving verloopt logischerwijs steeds moeizamer, met alle gevolgen van dien.

Maar nogmaals: Deze harde lessen mogen ons ertoe brengen opnieuw de schoonheid van de onveranderlijke Natuurwet te ontdekken, ons in geloof te bekeren, en te ondervinden dat Jezus niet naar deze wereld is gekomen om te oordelen, maar om te redden. (Joh. 3,17)

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

 


 

Weekoverzicht zondag 20 oktober t/m zondag 27 oktober 2019

Zondag 20 oktober 2019

08:30u Rozenkransgebed Genadekapel; 09:00u Eucharistieviering Genadekapel; 10:30u Eucharistieviering met gastkoor Te Deum Laudamus uit Haarlem Noord Bedevaartkapel; Misintentie: dhr. J. Oomes, voor mijn overleden familieleden, dat zoon en gezin zich tot God mogen bekeren, dhr. Gerard van Roode en familie van Roode-Leuven. 16:00u Eucharistieviering Bedevaartkapel; sluitend (kleine) processie en ontmoeting in het Oesdom.

 

Maandag 21 oktober t /m vrijdag 25 oktober 2019

11:30u Rozenkransgebed Genadekapel; 12:00u Eucharistieviering Genadekapel; misintentie voor woensdag 23/10: voor de zielenrust van dhr. Jan Schepens en overleden familie; misintentie voor donderdag 24/10: Voor de zielenrust van Edwin Nuijens en zijn moeder Ellij Nuijens-Makkinje; misinstentie voor vrijdag 25/10: voor de zielenrust van dhr. Jan Schepens en overleden familie. Dagelijkse biechtgelegenheid 14:00u-15:30u. Biechtgelegenheid Bedevaartkapel;

 

Woensdag 23 oktober 2019

20-21u Gebedsuur (aanbidding) tot eerherstel voor zonden v/d Kerk en de Nieuwe Evangelisatie Genadekapel; Vrijdag 25 oktober 15-18u Eucharistische aanbidding Genadekapel; 15u. Kruisweg; 17:30u. Vespers;

 

Zaterdag 26 oktober 2019

11:30u. Rozenkransgebed Bedevaartkapel 12:00u. H. Mis met Mgr. Hendriks Bedevaartkapel. Misintentie: levenden en overledenen van families Mol en Spigt. 13:00u. Opening/zegening nieuwe Radio Maria studio door Mgr. Hendriks Julianaklooster (zie ook programma);

 

Zondag 27 oktober 2019

08:30u Rozenkransgebed Genadekapel; 09:00u Eucharistieviering Genadekapel; 10:30u Eucharistieviering m.m.v. Ubi Caritias Bedevaartkapel; 16:00u Eucharistieviering Bedevaartkapel; Aansluitend (kleine) processie en ontmoeting in het Oesdom;

 

Programma en informatie bij/over Onze Lieve Vrouw Ter Nood: Zondag 20 t/m woensdag 23 oktober 2019

Geestelijke Oefeningen H. Ignatius van Loyola, voor jonge en volwassen mannen. Meer informatie: Zuster Esperanza, tel. 06-36039220 of m.madredelaesperanza@servidoras.org

 

Donderdag 24 oktober 2019

Bezinningsdag o.l.v. P. Overmars 10-16u. Bezinningsdag met als thema: Blijf dit doen door mij te gedenken Info en aanmelding: info@olvternood.nl of tel. 072-5051288

 

Vrijdag 25 oktober 2019

Kinderclub H. Dominic Savio 15:30-17u. Voor kinderen van 7-11 jaar. Info en aanmelding: zusters@olvternood.nl

 

Zaterdag 26 oktober 2019

Opening Radio Maria Heiloo 12u. H. Mis m/ Mgr. Hendriks, aansluitend opening/zegening nieuwe studio Julianaklooster. 14-15:30u. Lunch, muziek, spreker en gebed Julianaklooster

 

Vrijdag 1 november 2019

Allerheiligen 12u. H. Mis Genadekapel Zaterdag 2 November 1e zaterdag bedevaart en Allerzielen 12u. H. Mis Bedevaartkapel, eerste Zaterdag en Allerzielen 17u. Meditatieve viering ten nagedachtenis aan alle overledenen Genadekapel.

 

Voor actuele informatie over bezinningsdagen en retraites verwijzen wij u naar de agenda.

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Recent Sermons