De heilige Pierre Julien Eymard stichter van de sacramentijnen (1811 – 1868)

heilige-pierre-julien-eymard-sacramentijnen-olv-ter-nood-heiloo

Vrijdag 2 augustus vierden wij de gedachtenis van de Franse priester, de heilige Pierre Julien Eymard (1811 – 1868), stichter van onze congregatie, de Congregatie van het Heilig Sacrament (s.s.s.). In het Frankrijk van tweehonderd jaar geleden hadden grote veranderingen plaatsgevonden ten gevolge van de Franse Revolutie van 1789. De hele samenleving moest opnieuw worden opgebouwd, zowel financieel-economisch, alsook religieus en cultureel. Het was een tijd van bittere armoede en van godsdienstige en morele verwarring en heroriëntatie.

Op 21 januari 1851 wordt Pierre Julien Eymard tijdens zijn gebed in het oude Mariaheiligdom van Fourvière te Lyon overmeesterd door de sterke gedachte dat er een nieuwe religieuze gemeenschap moet komen die er haar bijzonder werk van maakt dat Onze Lieve Heer in de Eucharistie aanbeden en verheerlijkt wordt. Deze inspiratie wordt erkend en pater Eymard sticht op 13 mei 1856 de Societas Sanctissimi Sacramenti (s.s.s.), de Congregatie van het Allerheiligste Sacrament, later genoemd: de Congregatie van het Heilig Sacrament.

In het artikel “Le siècle de l’Eucharistie” (“De eeuw van de Eucharistie”) in het Franse tijdschrift “Le Très-Saint Sacrement” (“Het Allerheiligste Sacrament”) van juli 1864 schrijft de heilige Pierre Julien Eymard: “De samenleving gaat ten onder omdat zij geen middelpunt van waarheid en liefde heeft en ook geen familieverband. Iedereen isoleert zich, is op zichzelf gericht, wil zichzelf genoeg zijn; de ontbinding is nabij. Maar de maatschappij zal krachtig herboren worden als alle leden zich komen verenigen rond onze Emmanuël. De onderlinge verhoudingen zullen zich op een geheel natuurlijke wijze opnieuw vormen op grond van een gemeenschappelijk aanvaarde waarheid; waarachtige en sterke vriendschapsbanden zullen opnieuw ontstaan als uitwerking van eenzelfde liefde; dat zal de terugkeer zijn naar de mooie dagen van het Cenakel” (de zaal van het Laatste Avondmaal).

Het zijn profetische woorden. Ook onze tijd wordt gekenmerkt door religieuze en morele verwarring, individualisme, en ontbinding van de samenleving. Maar onze tijd wordt gelukkig ook gekenmerkt door een vernieuwde interesse voor Christus’ blijvende aanwezigheid in het sacrament van de Eucharistie. Hij die is “De Weg, de Waarheid en het Leven” is in het sacrament van de Eucharistie zichtbaar en tastbaar onder ons aanwezig (Dit is Mijn Lichaam; dit is Mijn Bloed). Hij wordt steeds meer gevierd en aanbeden, en brengt ook in onze tijd vele roepingen voort tot geloof en bekering.

Sinds 1990 mogen wij als communiteit van de Congregatie van het Heilig Sacrament onze diensten aanbieden vanuit de Begijnhofkapel in het centrum van Amsterdam, de plaats waar de traditie van het Mirakel van Amsterdam, een eucharistisch wonder uit 1345, wordt voortgezet tot op de dag van vandaag.

Op 1 augustus 1868 sterft pater Eymard uitgeput en afgeleefd in zijn geboorteplaats en –huis in La Mure, niet ver van Grenoble en Lyon. Op 9 december 1962 wordt hij tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962 – 1965) door paus Johannes XXIII heilig verklaard. Sinds 2003 is op de liturgische kalender op 2 augustus de gedachtenis van de heilige Pierre Julien Eymard opgevoerd.

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Nieuwste overwegingen