De Heer is reeds nabij!

De Heer is reeds nabij!

We naderen de dag waarop wij de geboorte van Onze Heer Jezus Christus herdenken. Het wordt groot gevierd, omdat een “Redder is voor ons geboren”. De hele aarde verheugt zich, hoewel niet iedereen weet waarom of waarover het gaat, of vergeten is waarover het gaat.

Aan ons is er een periode geschonken om ons goed te voorbereiden op het ontvangen van Onze Lieve Heer, niet zozeer in de kerststal die je thuis hebt gebouwd, maar de stal van jouw hart. Hoe bereid je je voor? Is je hart zuiver en klaar om Jezus te ontvangen? Ben je beter voorbereid dan vorig jaar?…we kunnen wel zeggen dat jouw hart een nieuw Bethlehem is. Hij, die in de Hemel is, wil bij jou komen logeren, Hij vraag een plaats om Hem te verwelkomen in de koude nacht van de onverschilligheid van de wereld.

Net zoals ik zei, aan ons is er een periode geschonken, Advent. Advent is bij uitstek de periode van de hoop. Ware en standvastige hoop is gebaseerd op het geloof in Gods liefde, de barmhartige Vader die “de wereld zozeer liefhad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven” (Joh. 3, 16), opdat mannen en vrouwen en met hen alle schepselen leven in overvloed zouden hebben  . Advent is een goede tijd om de hoop te herontdekken, hoop die niet vaag is en droevig maar zeker en duurzaam, want het is “gegrondvest” in Christus, de mensgeworden God, de rots van onze verlossing. De mens is het enige schepsel dat vrij is om “ja” of “nee” te zeggen tegen de eeuwigheid, tegen God. De mens is in staat om innerlijke hoop te doven, door God uit te sluiten uit zijn leven. Hoe kan dit? Hoe is het mogelijk dat de schepping, “gemaakt voor God”, intiem op Hem gericht, het schepsel het dichtst bij de Eeuwige Ene, zichzelf kan uitsluiten van deze rijkdom? God kent het menselijk hart. Hij weet dat degene die Hem ontkent niet Zijn ware aangezicht heeft herkend en dat nooit zal ophouden aan zijn deur te kloppen als een nederige pelgrim op zoek naar gastvrijheid. Daarom dat de Heer de mensheid een nieuwe tijd geeft, waarvan we een week nog over hebben, opdat iedereen in de gelegenheid is om Hem te leren kennen! Het is de gave van God die zich opnieuw aan ons wil openbaren in het mysterie van Christus, door het Woord en de Sacramenten.
God geeft de mensheid, die geen tijd meer voor Hem heeft, meer tijd, een nieuwe ruimte om zich terug te trekken in zichzelf, een hernieuwde tocht te beginnen om de betekenis van de hoop te herontdekken. Wat volgt is een verrassende ontdekking: mijn, onze, hoop wordt voorafgegaan door de verwachting die God in ons laat ontwaken! Ja, God heeft ons lief en daarom verwacht Hij dat we dit teruggeven, dat we onze harten openen voor Zijn liefde, dat we onze handen plaatsen in die van Hem en dat wij herinneren dat wij Zijn kinderen zijn. Deze houding van God gaat altijd aan onze hoop vooraf, precies zoals Zijn liefde altijd ons het eerst bereikt. Op deze manier wordt de Christelijke hoop een “theologische” genoemd: God is de bron, ondersteuning en doel. Wat een grote bemoediging is er in dit mysterie! Iedere persoon is geroepen te hopen, antwoord te geven op de verwachtingen die God voor hem heeft. Hoop is onweerlegbaar vastgelegd in het hart van de mens omdat God onze Vader is van het leven en voor het eeuwige leven en de schoonheid zijn we gemaakt. God heeft een antwoord gegeven op deze menselijke hoop door Zichzelf opgenomen te laten worden als een klein menselijk wezen. St. Augustinus schreef: “We hebben gedacht dat Uw Woord ver weg was van de gemeenschap met de mens, maar het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond”.

Laten we daarom onszelf leiden door degene die in haar hart en in haar schoot het Vleesgeworden Woord heeft gedragen. O Maria, Maagd van de verwachting en Moeder van de hoop, herleef de geest van hoop in uw gehele Kerk, zodat de mens opnieuw een mens van hoop mag zijn, waarin God weer geboren kan worden.

 

Alvast een zalig Kerstfeest, Gods rijkste zegen,

M. Esperanza, SSVM

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Nieuwste overwegingen