Dat we mogen lijken op Christus

Dat we mogen lijken op Christus

Goedendag beste vrienden,

Hoe is het met jullie? 😊Op deze bijzondere dag  wil ik jullie aan iemand voorstellen. Mijn zus, Zuster Maria de los Remedios. Ja…mijn eigen, echte zus, van vlees en bloed! Ze is twee jaar ouder dan ik en is hier in Nederland op bezoek. Misschien hebben sommigen van jullie haar al ontmoet. Het is niet bijzonder om andere zusters op het Heiligdom te zien, dat zien jullie vaker, zusters die komen en gaan. Maar dit onbekende nieuwe gezicht is mijn zus.

We zijn samen ingetreden in het klooster, niet om elkaar te volgen en altijd samen te zijn, maar wij hebben beiden Gods roepstem ervaren, zij het, ieder persoonlijk op een andere manier. Wij hebben aan de roepstem gehoor gegeven en niet getwijfeld om alle andere broers en zussen achter te laten om God te volgen.
Mijn zus is al vanaf 2004 missionaris in Italië…al jaren dus… Ze spreekt vloeiend Italiaans, Spaans natuurlijk en ze kan ook Engels verstaan maar niet zo goed spreken. Ik vertel dit zodat jullie weten waarom ze soms geen antwoord geeft  en alleen maar lacht. 😊

God roept mensen op verschillende manieren, uit landen, met verschillende talen, ook uit jouw eigen buurt, misschien zelfs heel dichtbij, jou eigen zus of broer. Op allerlei manieren dringt God tot mensen door. En de mens kan God altijd verstaan…natuurlijk, moet die persoon ook God “willen verstaan”.

Vandaag vieren we de dag waarop God zich laat kennen als “De Geest” die de harten van de apostelen vervult en Gods Woord laat begrijpen om het te gaan verkondigen. En hier begint voor heel de Kerk een nieuwe periode van genade. Een periode van verkondigen, van volwassen worden in het geloof, sterk voor Christus strijden.

We weten dat de Opstanding ten volle het plan van redding van de Verlosser vervult, die onuitputtelijk overvloeid van de goddelijke Liefde voor de mensheid. Het is nu aan de Geest om ieder individu te betrekken in dat plan van Liefde. Daartoe is er een diepe verbondenheid tussen de zending van Christus en de gave van de Heilige Geest, die beloofd werd aan de Apostelen kort voor het Lijden, als vrucht van het offer van het Kruis: “Dan zal de Vader op Mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid…; Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb (Joh. 14, 16.17.26).

Vandaag vieren we dat de Geest neerdaalde op de apostelen die 50 dagen na Pasen bijeengekomen waren in de zaal. Hij, “de geest van hem die Jezus van de doden heeft doen opstaan” (Rom. 8, 11), aan ons gegeven, moet in ons zijn en leid ons tot een leven dat steeds meer in eenheid is met dat van de verrezen Christus.

Op voorspraak van Moeder Maria Onze Lieve Vrouw ter Nood vragen we dat we ten volle de kennis te verkrijgen van de Heilige Geest, die ons op Jezus doet lijken.

Gods zegen,

Esperanza, SSVM

Deel

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Nieuwste overwegingen