Christus Koning

christus-koning

Terwijl buiten in het bedevaart Park de herfst in alle hevigheid losbarst met veel kleuren geel goud groen bruin en rood bereiden wij ons voor op het naderend einde van het kerkelijk jaar

Het is nog maar een paar weken en dan vieren we Christus Koning en wel koning van het heelal. Ieder jaar is dat voor mij weer een moment om Op retraite te gaan.

Het kerkelijk jaar afsluiten en voorbereiden op de advent en niet alleen advent maar vooral de komst van Christus in de wereld als de zoon van God is waar ik mij in mijn retraite op voorbereid. Ook hier op ons heiligdom is er een uitgebreid aanbod van bezinning en retraites.

Bezinning en retraite is voor een christen een wezen noodzakelijk iets Het is de brandstof voor je geestelijk leven. In een tijd waarin het leven zeer jachtig is en we voortdurend blootstaan aan allerhanden impulsen prikkels en informatie moeten wij mensen tijd maken om ons te bezinnen en ons een religieus leven opnieuw als het ware te ontdoen van ballast en nieuwe inspirerende voedselbronnen aan te boren voor ons geestelijk Welzijn.

In deze laatste week van het kerkelijk jaar zal ik dit keer op retraite gaan in een klooster wat volkomen afgezonderd ligt van de samenleving en de wereld waar niets is van internet radio televisie en minimaal 6 kilometer van de bewoonde wereld verwijderd is.

Denk nou niet dat ik u oproep om hetzelfde te gaan doen want zoveel mensen er zijn zo ook de mogelijkheden voor retraite en bezinning. Niet voor iedereen is dezelfde wijze geschikt daarom is het van belang dat je als mens op zoek gaat naar het aanbod van bezinning wat voor jou persoonlijk aantrekkelijk en haalbaar is.

In de Advent is er hier op ons heiligdom een advents- retraite. Pastoor Henk Niesten zal deze retraite verzorgen samen met dokter Clara ten Hakke.

Deze retraite zal zijn van 10 tot en met 14 december. Zo in het midden van de Advent is het voor ons mensen belangrijk om een goede voorbereiding te hebben op de komst van Christus in de wereld. Aanmelden voor deze retraite kunt u via het secretariaat van het heiligdom.

Voorbereiding wordt ook gevraagd als je je beschikbaar stelt om te werken in Gods Wijngaard. Op zaterdag 17 november zal hier in de bedevaart Kapel de diakenwijding zijn van Maciej Gradzki

In deze tijd van voorbereiding vragen wij u om uw gebed voor hem omdat hij als diaken een goede werker in Gods Wijngaard mag worden.

Het is de bedoeling dat in juni hij de priesterwijding zal ontvangen

Mogen wij steeds weer blijven bidden om roepingen en mannen en vrouwen die God roepende stem verstaan en zullen beantwoorden.

Van harte wens ik u allen een mooie herfst tijd waarin we weer stil staan bij de eindigheid van ons menselijk bestaan en het eeuwige leven.

 

Pastor Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons