Christus Koning van het Helaal

jezus-kruisiging-maria-johannes-sodaat-goede-vrijdag

Op deze laatste zondag van het liturgische jaar, vieren wij het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal.

Vandaag horen we hoe het koning-zijn van Jezus een rol speelt terwijl Hij aan het kruis hangt. Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: ‘Dit is de koning der Joden’ (INRI, wat betekent Jezus van Nazareth, Koning (Rex) van de Joden.

Hoewel er al in de Bijbel over Jezus als Koning wordt gesproken is Christus Koning een betrekkelijk jong feest in de westerse christelijke traditie. Het is nog geen eeuw oud. We vieren het sinds 1925, toen werd het ingesteld door paus Pius XI. In 1925 waren het roerige tijden. Midden tussen twee wereldoorlogen in was er rondom strijd om de macht. In Rusland was de revolutie geweest en streed men onderling om het leiderschap. Duitsland en Frankrijk stonden als kat en hond tegenover elkaar, in Italië kwam het fascisme op. Paus Pius XI maakte zich zorgen over de ontwikkelingen in de wereld, over machthebbers die zichzelf op de troon werkten met terreur en onderdrukking, over vorsten die claimden koning te zijn bij de gratie Gods, maar die God wel een handje moesten helpen met geweld en wapengekletter om aan de macht te blijven. In deze woelige tijdsgeest probeerde de paus de volkeren, de gewone mensen, weerbaar te maken door het feest van Christus Koning in te stellen, het feest van de dienstbare Koning, de Koning die geleden heeft voor zijn onderdanen, die niet uit is op macht maar op vrede; een koning die stierf aan het kruis. Een christelijk ideaal dat gesteld werd tegenover de ideologieën die in opkomst waren.

Christus, de ware Koning, is in deze wereld gekomen om te getuigen dat God liefde is door het offer van Zijn leven op Calvarië. Het kruis is de “troon” vanwaar Hij het sublieme koningschap van God die Liefde is, getoond heeft: door zich te offeren voor de uitboeting van de zonden van de wereld, heeft Hij de heerschappij van “de prins van deze wereld” overwonnen (Joh. 12, 31) en het Koninkrijk Gods definitief gevestigd. Een koninkrijk dat zich ten volle zal manifesteren op het einde van de tijden.

Hij is Liefde en Waarheid, en de liefde evenals de waarheid dringen zich nooit op: zij kloppen aan de deur van het hart en van de geest en daar waar zij binnengelaten worden, brengen zij vrede en vreugde. Dat is de manier waarop God regeert.

De Maagd Maria werd op heel bijzondere wijze met het Koningschap van Christus verbonden. God heeft haar gevraagd om de Moeder van de Messias te worden en door haar “ja- woord” heeft ze zich verenigd met haar Zoon Jezus tot en met het offer. Daarom heeft God haar verheven en tot Koningin van hemel en aarde gekroond. Op haar voorspraak vragen wij dat de liefde van God in de harten van de mensheid zou heersen en Zijn plan van gerechtigheid en vrede zich zou verwezenlijken.

Gods zegen,
M. Esperanza SSVM

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons