Christus is verrezen

Christus is verrezen

Opnieuw vieren wij met vele mensen wereldwijd PASEN. De omstandigheden brengen dit jaar veel noodzakelijke beperkingen met zich mee, maar die beperkingen kunnen ons van de andere kant ook meer bewust maken van de werkelijkheid, die wij elk jaar vieren: De gekruisigde Heer is verrezen op de derde dag, zoals Hij gezegd heeft. (Mt. 8,21)

Tegen Marta, de zus van de overleden Lazarus uit Bethanië, zegt Jezus: “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven”. En Hij vraagt haar: “Gelooft gij dit?” Op de gelovige bevestiging van Marta kon Jezus, ten overstaan van een hele menigte, Lazarus, na vier dagen geleden te zijn gestorven, opwekken uit de doden. Op grond van deze gebeurtenis geloofden veel Joden in Jezus. (Joh. 11) De apostel Paulus had de genade om de levende verrezen Heer te ontmoeten op zijn weg naar Damascus. Hij komt tot inkeer en geloof, en wordt een vurig verkondiger van de gekruisigde en verrezen Heer. In zijn eerste brief aan de Korintiërs schrijft hij: “Wanneer Christus niet is verrezen is onze prediking zonder inhoud en uw geloof eveneens”. (1 Kor. 15,14)  Onze geloofsbelijdenis eindigt met de woorden: “Ik geloof … in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.”

Verder zijn van de werkelijkheid van de levende Verrezen Heer al twintig eeuwen lang vele getuigenissen overgeleverd in woorden, in heiligenlevens, en ook in de rijke schat aan geïnspireerde kunstwerken (bouwkunst, beeldende kunsten en de muziek). Onlangs nog werd het wereldberoemde artistieke meesterwerk van de Vlaamse gebroeders Jan en Hubert van Eyck “De aanbidding van het Lam Gods” (1432) voor een groot gedeelte gerestaureerd en teruggeplaatst in de St. Baafskathedraal in Gent. Een detail van dit schilderij is hierbij afgebeeld. Op de rand van het altaar staan in Latijn de woorden van Johannes de Doper: “Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld”. (Joh. 4,29)

De levende Verrezen Heer is niet alleen voor iedereen die ervoor openstaat: “De weg, de waarheid en het leven”. (Joh. 14,6), “gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid”. (Hebr. 13,8); Hij helpt ons ook om ons “niet van de wijs te laten brengen door allerlei vreemde theorieën”. (Hebr. 13,9) Zo hangen in onze tijd bijvoorbeeld velen complot­theorieën aan, die ons ervan willen overtuigen dat de corona-pandemie wordt misbruikt om ons, vrije burgers, te bedriegen en te overheersen. Daarmee belemmeren zij de noodzakelijke overheidsmaatregelen om de pandemie gezamenlijk te kunnen bestrijden (mondkapjes, afstand houden, avondklok, vaccinaties, enz.). Bovendien kost de bestrijding van verboden of uit de hand gelopen demonstraties onze samenleving onnodig veel tijd, geld en menskracht.

Laten wij ons op grond van deze, en andere ervaringen opnieuw uitgenodigd weten ons te laten leiden door ons geloof in de gekruisigde en verrezen Heer, die van zichzelf zegt: “Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten”. (Joh. 8,12)

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Recent Sermons