Bestemming bereikt

hemelvaart-van-de-heer-olv-ter-nood-heiloo

Donderdag 18 mei 2023 is het veertig dagen na Pasen en dan vieren wij het Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. Deze periode van veertig dagen wordt alleen vermeld in het Bijbelboek Handelingen van de apostelen (Hand. 1,3) De vier evangelies spreken alleen over een aantal verschijningen van Jezus aan zijn leerlingen na zijn verrijzenis uit de doden, over zijn  Hemelvaart en over de opdracht aan zijn leerlingen om te verkondigen en te dopen (Mt. 28,19-20) en in de stad [Jeruzalem] te blijven tot zij daartoe met kracht uit den hoge zullen zijn toegerust. (Lc. 24,49) Deze uitstorting van de heilige Geest, die pas mogelijk is na de Hemelvaart van Jezus, gebeurt op het feest van Pinksteren, zeven weken na Pasen. Dit jaar vieren wij het Hoogfeest van Pinksteren op zondag 28 mei.

De Hemelvaart van Jezus is nauw verbonden met de Tenhemelopneming van Maria, zijn Moeder, eveneens een Hoogfeest, dat wij elk jaar vieren op 15 augustus. De Onbevlekt Ontvangen Maagd Maria is, net als haar Zoon Jezus, direct met ziel en lichaam naar de hemel gegaan. De Bijbel vertelt ons daar niets over; het is een dogma uit de Traditie van de Kerk. Jezus en Maria zijn de enige twee personen die zonder erfzonde zijn geboren, die het bederf van de dood niet hebben gezien, en die nu met ziel en lichaam in de hemel zijn. Zij zijn ook de enige twee personen die in de loop van de geschiedenis vele malen op aarde zijn verschenen.

De Hemelvaart van Jezus, de Tenhemelopneming van Maria, en hun verschijningen op aarde hebben alles te maken met de liefde van onze hemelse Vader die ons, zijn kinderen, samen met Jezus en Maria bij zich wil hebben in de hemel. In onze geloofsbelijdenis noemen wij God de almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, van al het zichtbare en het onzichtbare. Wij eindigen onze geloofsbelijdenis met ons geloof in de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. We hebben Jezus horen zeggen: “Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.” (Joh. 14,2-3) Blijven wij uitzien naar Jezus, die deze belofte aan ons graag wil vervullen als voor ons het moment is gekomen om deze wereld te verlaten, en zijn Moeder Maria ons al aan de hemelpoort staat op te wachten.

De weg naar de hemel is het onderhouden van de geboden die Jezus ons heeft gegeven en die van nature in ons hart staan geschreven. Het is de heilige Geest, de Helper, die we hebben ontvangen bij ons Doopsel en ons Vormsel, die ons telkens opnieuw wordt gegeven om ons alles te leren en alles in herinnering te brengen wat Jezus ons heeft gezegd. (Joh. 14,26) Met andere woorden: De heilige Geest is als een navigator in onze auto die ons de weg wijst naar onze eindbestemming. Als wij andere wegen gaan, verkeerde wegen soms, of doodlopende wegen, dan past de navigator de routebegeleiding telkens aan en blijft hij ons de weg wijzen naar de ingestelde eindbestemming tot hij zegt: “Bestemming bereikt.”

Stellen wij ons deze tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren open voor deze heilige Geest die ons op onze aardse pelgrimstocht blijft leiden naar onze bestemming in de hemel.

 

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Nieuwste overwegingen