Beste wensen, of…

de-beste-wensen

Voor veel mensen is Kerstmis alweer bijna vergeten we zijn alweer verder in het nieuwe jaar 2020 en zijn
er ook dit jaar weer vele nieuwjaarsbijeenkomsten en recepties. Veel mensen wensen elkaar het beste en
je zegt het echt zo makkelijk “de beste wensen” maar wat zijn dat eigenlijk beste wensen?

Als ik mensen aan het begin van het nieuwe jaar iets wil toewensen dan zeg ik altijd veel Heil en zegen, ik
wens je een zalig nieuwjaar toe. Mensen kijken mij dan heel verbaasd aan en weten niet hoe hiermee om
te gaan, met zo’n wens van Heil en zegen. Soms probeer ik het mensen uit te leggen, dat Heil komt van
heel, en dat ik hiermee wil zeggen dat in dagen van moeilijkheden en tegenslag, God je nabij mag zijn
opdat je de moeilijkheden mag overwinnen of een plaats mag leren geven in je leven. Op het moment dat
ik het uitleg merk ik dat mensen soms niet goed weten wat ze met God moeten.
Zoals Rector Jeroen in een vorige weekbrief schreef moeten wij ervoor zorgen dat iedereen over God te
horen krijgt in het leven en dat ieder mens de kans krijgt God te leren kennen. God leren kennen kan
alleen doordat gelovige mensen in en door hun leven verkondigen over wie God in hun leven is en hoe zij
in hun leven God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest ervaren. Eigenlijk zijn alle gelovigen
geloofsverkondigers ieder op zijn of haar eigen wijze. Moge het voor ons allen in dit nieuwe jaar een
voornemen zijn om door middel van onze levenswijze de Heer te verkondigen en ons geloof uit te dragen
vooral bij hen die de Heer nog nooit hebben leren kennen. Als wij dat doen zusters en Broeders, zal er
voor veel mensen het nieuwe jaar een jaar worden met Heil en zegen. Daarom wens ik u allen een zalig
nieuwjaar toe.

Pastor Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons