Beste lieve mensen…

olv-ter-nood-heiloo-maria-met-kind-jezus

Het coronavirus houdt ons in de greep. Het is bijna onbegrijpelijk hoe zo’n klein virusje zoveel teweeg kan brengen, de hele wereld ligt bijna plat. Via het nieuws bereiken ons vreselijke berichten over aantallen mensen die besmet zijn, en, nog veel erger, aantallen mensen die er aan overleden zijn.

En toch, lijkt er ook een andere kant aan de situatie te zitten. Valt het u ook op? Het is bijzonder stil buiten. Normaal horen we op ons heiligdom toch wel regelmatig een vliegtuig overgaan, maar dat is nu helemaal weggevallen. Ook het autoverkeer is vrijwel stil gevallen. Hoewel we in Nederland, op dit moment dat ik dit schrijf, nog geen complete lock-down hebben, lijkt ook nu al vrijwel het hele leven stil te liggen.

Het heiligdom hoeft gelukkig (nog?) niet gesloten te zijn. We mogen gelukkig nog steeds de dagelijkse H. Mis vieren (de zondagse helaas niet publiek) en deze wordt ook drukker bezocht dan normaal. Verder is er in de middag een extra uur van aanbidding; van 15-16u is er een uur van Eucharistische aanbidding in de Bedevaartkapel. Elke dag komen hier toch wel zo’n 15 mensen naar toe. En door de stilte is dit ook heel bijzonder. Op dat moment bidden we ook de novene tot Onze Lieve Vrouw ter Nood welke de zusters samen met Mgr. Hendriks opgesteld hebben. Het is heel mooi om te zien/ horen hoe veel mensen deze in ons bisdom bidden, en ook veel mensen daarbuiten. Ik geloof zeker dat we hier vruchten van mogen verwachten.

Het is op deze wijze een hele bijzondere Veertigdagentijd, waarbij ik natuurlijk mijn ogen helemaal niet wil sluiten voor het vele leed wat er is, ook in economische zin. Toch moeten we ons ook afvragen: wat wil God ons door deze bijzonder situatie zeggen? Wat kunnen we hier van leren? Onze bisschop, Mgr. Punt, schrijft hier heel goed over in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd, te vinden op de website van ons bisdom, of achter bij ons in de kapellen.

We mogen er altijd op vertrouwen dat de Heer ons heel nabij is, ook, of misschien juist wel op zulke moeilijke momenten. Hij wil ons altijd dichter naar zijn hart trekken. Laten we daar ook proberen deze tijd voor te gebruiken. Veel mensen hebben nu wat meer tijd voor gebed en bezinning, laten we deze benutten.

Het is nu ook al wel bekend dat de vieringen in de Goede Week, Palmpasen en het Paastriduüm, ook niet publiek zullen zijn. Toch zullen we kijken hoe u deze zoveel als mogelijk mee kunt vieren, mee kunt beleven. Deze zondag beginnen we met het live uitzenden van de H. Mis vanuit de Kloosterkapel (youtube.com/user/olvternood), als dit lukt zullen we dit ook in de Goede Week kunnen gebruiken. Verder zullen we in die dagen ook nog extra uren van openstelling van de kapellen hebben, zodat u even kunt komen bidden. En de Kruisweg op Goede Vrijdag zal een ieder op individuele basis kunnen bidden, wij zullen hiervoor boekjes beschikbaar stellen.

De Heer is nabij, laten we dat nooit vergeten, ook in deze moeilijke tijd. En ook onze hemelse Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood. Laten we haar daarom bijzonder aanroepen in deze tijd. Hieronder vindt u het noveengebed speciaal voor deze tijd. Voor de meditaties bij elke dag zie onze website www.olvternood.nl

Veel zegen en sterkte,
rector Jeroen

Noveengebed
om bescherming tegen het coronavirus

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:

Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig
weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Vorige weekbrieven