Beste lieve mensen,

Beste-mensen-olvternood

Wat gaf het mij/ons een grote vreugde afgelopen zondag dat we u de Heilige Communie weer uit konden reiken! En wat hebben we een vreemde tijd gehad dat dit ruim 2,5 maand niet mogelijk is geweest! Het was ook mooi om te zien hoeveel mensen gekomen waren. Er waren bijna 20 mensen ’s morgens om 9 uur in de Genadekapel, 30 mensen om 10.30u in de Bedevaartkapel en wel meer dan 60 mensen bij het buitenaltaar. Meer dan 110 mensen hebben zo afgelopen zondag 14 juni, Sacramentsdag, de H. Mis op ons heiligdom bij kunnen wonen en ook de H. Communie kunnen ontvangen!

Een enkeling had er nog moeite mee dat we nog van enige hulpmiddelen gebruik moeten maken om de Heilige Communie uit te reiken. Ik respecteer dit, al begrijp ik het niet helemaal. Het uitreiken van de H. Communie met een gezegende communietang kan zeer waardig gebeuren (helaas hadden wij afgelopen week nog niet de officiële tangen, komend weekend zal dit wel zo zijn). Ik sprak zelfs een priester afgelopen week die zei: “het is eigenlijk heel plechtig om zo de H. Communie uit te reiken, misschien blijf ik het wel zo doen!”

Ook heeft een enkeling er nog moeite mee dat men de H. Communie alleen op de hand kan ontvangen. Ook dit begrijp ik, als leek ontving ik de H. Communie bij voorkeur ook op de tong, maar ik vind het wel heel jammer dat deze personen nu, na ruim 2 maanden al niet de H. Communie te hebben ontvangen, nog steeds verstoken blijven van het Brood des Levens. Ik zou deze gelovigen, die vaak zeer devoot zijn, nogmaals willen vragen: maak toch graag gebruik van de mogelijkheden die de bisschoppen bieden, zij hebben hier met gebed en wijsheid over nagedacht. De Kerk is onze Moeder, neem graag van haar het Brood des Levens aan.

En ook moeten we dus nog gebruik maken van een communiescherm. Ook dat is niet ideaal, bij het buitenaltaar was het ook nog wat instabiel, maar toch had het ook wel wat: de mensen kwamen heel bewust en plechtig naar voren, na eerst de handen te hebben gereinigd, een enkeling deed een doekje op zijn of haar hand, uit respect voor de Heer die ze mogen ontvangen (ook een mogelijkheid die de bisschoppen aangeven), en allen knielen voor het ontvangen van de Heilige Communie. Ik denk dat in de afgelopen 50 jaar de mensen in het algemeen niet zo devoot ter Communie zijn gegaan. Dit mogen we eigenlijk toch als een vrucht zien van de moeilijke, maar ook bijzondere periode waarin we leven.

En vervolgens hebben we afgelopen zondag nog een prachtige processie gemaakt met het Allerheiligste, één van de weinige in het hele land denk ik. En de zusters hadden samen met de vormelingen zich uitgesloofd om de Heer een waardig onthaal te geven. Prachtig! Dank u Heer! Dank u!

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons

rector Jeroen

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Recent Sermons