Bereidt de weg van de Heer!

olv-ter-nood-sacrament-biecht-boete-verzoening

De Advent is nog maar net begonnen of we horen een boodschap waarbij wij worden opgeroepen tot een leven van bekering en vergeving van onze zonden. Johannes de Doper roept ons hiertoe op met de oude woorden van de profeet Jesaja “Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.” Wij worden opgeroepen om de paden van en voor de Heer recht te maken, dalen te vullen en heuvels te slechten.

In de bijbelse tijd kregen de dorpen en streken op tijd te horen wanneer de koning in zijn reiskoets langs zou komen zodat de mensen de tijd zouden hebben om de paden breder te maken kuilen en heuvels te verwijderen zodat de koning makkelijk kon reizen en niet teveel heen en weer geschut zou worden.

Johannes roept ons op om ons eigen leven voor te bereiden op de komst van de Heer. Wij moeten kijken naar de kuilen en hobbels op onze eigen levensweg, en als wij die gezien en onderkent hebben er wat mee gaan doen.

In het sacrament van boete en verzoening, de biecht, ontvangen wij de liefde van God en moge we met Zijn hulp en genade de (val)kuilen en de hobbels van ons leven opruimen.

Paus Franciscus heeft een paar jaar geleden het heilig jaar van de Goddelijke Barmhartigheid uitgeroepen en op plechtige wijze gevierd.  Op ons heiligdom hier in Heiloo hebben we in die tijd een enorme opleving gezien in de vraag naar de biecht. Velen hebben in die tijd de weg naar God terug gevonden door Zijn vergeving te komen vragen onder het belijden van de zonden.

Vanaf die tijd is het dagelijks mogelijk om je hier in de bedevaartkapel te laten verzoenen met God in het sacrament van de biecht.

Juist in een voorbereidingstijd zoals de Advent worden wij door het evangelie opgeroepen ons met God te verzoenen en ons te bekeren.

Op allerhande manieren bereiden wij ons voor op Kerstmis. We sturen kerstkaarten, we denken na over het diner, de kerstboom verschijnt in de kamer en de kerststal wordt weer van zolder gehaald.

Kortom het mensgeworden Woord kan weer neerdalen, laten we hiervoor ook ons hart en leven voorbereiden op de komst van de Heer in de biecht.

Zoals het volk vroeger op tijd te horen kreeg wanneer de koning zou komen om zich voor ter bereiden zodat hij zonder kuilen en hobbels kon reizen zo worden wij gewaarschuwd ons voor te bereiden zodat de Koning zonder kuilen en hobbels rechtstreeks in ons hart kan komen.

Een mooie Advent toegewenst.

pastor Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons