Barmhartig

Barmhartig

Op 30 april 2000 is het een grote drukte in Rome. Op deze dag heeft de heilige paus Johannes Paulus II zuster Faustina Kowalska heilig verklaard. Maar dit niet alleen, op deze dag heeft hij tevens de 2e zondag van Pasen, of wel Beloken Pasen, verheven tot de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Zuster Faustina heeft op 22 februari 1931 voor het eerst meegemaakt dat de barmhartige Verlosser, Jezus, haar verscheen en aan haar de bijzondere opdracht verleende de mensen, ja eigenlijk de gehele wereld op te roepen te vertrouwen op de onbegrensde Barmhartigheid van Zijn Goddelijk Hart.

Voor zuster Faustina is het een levenslange opdracht geworden om de mensheid te winnen voor Zijn Goddelijke Barmhartigheid. Van Jezus heeft zij de opdracht gekregen om onder andere een schilderij te laten schilderen van de verschijning welke zij heeft ontvangen, en dat is de afbeelding geworden zoals u deze hier op de weekbrief ziet staan en welke achter in de Bedevaartkapel hangt.

Jezus spoort de mensen aan om te vertrouwen op de Goddelijke Barmhartigheid, en juist hier ontbreekt het dikwijls. Dikwijls hoor ik mensen vertellen dat zij twijfelen of God hen hun zonden wel vergeven zal hebben, omdat de zonden veel of groot waren. Zou God mij werkelijk kunnen vergeven om al mijn fouten? Vraagt men zich dan af. Jezus zelf zegt tegen zuster Faustina “laat geen enkele ziel bang zijn om tot Mij te naderen, zelfs al zijn haar zonden als scharlaken. Mijn Barmhartigheid is zo groot dat geen enkel verstand of het van een mens of van een engel is, in alle eeuwigheid in staat zal zijn om haar te doorgronden”.

De barmhartigheid van Jezus is zo groot, kijk maar wat Hij doet op Goede Vrijdag. De berouwvolle moordenaar die naast Jezus hangt aan het kruis en vraagt of Hij aan hem wil denken in Zijn Koninkrijk krijgt te horen dat hij heden nog met Hem zal zijn in het paradijs. Jezus vergeeft hem en ontslaat hem van zijn straffen.

Als Jezus op Pasen is Verrezen en naar de apostelen gaat, door alle geslotenheid binnenkomt en als eerste woord “Vrede” zegt, vergeeft Hij hen hun angst en weglopen en dat zij Hem in de steek hebben gelaten in Zijn stervensuur.

De Goddelijke Barmhartigheid is zo immens groot, niet te bevatten. Het sacrament van Boete en Verzoening, de biecht, wordt door Hem zelf bediend. Jezus zegt immers tegen zuster Faustina, “Wanneer je bij de biechtstoel komt, weet dan dat Ik daar zelf op je wacht. Ik word slechts door de priester verborgen, maar Ik ben zelf werkzaam in je ziel.”

Op de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid stort Jezus een hele oceaan van genaden uit over die zielen die tot de fontein van Zijn Barmhartigheid naderen. Jezus zegt: “De ziel die te biechten zal gaan en de Heilige Communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straf ontvangen.

Zalig feest van de Goddelijke Barmhartigheid,

H. zuster Faustina, bid voor ons

H. Johannes Paulus II bid voor ons

Onze Lieve Vrouw ter Nood bid voor ons.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons