Andere Kerstmis

Andere Kerstmis

Terwijl wij nog midden in de tijd van Advent zitten lijkt het erop dat de wereld al helemaal Kerstmis heeft. Alsof er geen voorbereidingstijd is, eind oktober heb ik bij mij in de buurt al de eerste opgetuigde kerstbomen zien staan. De kerstbomenhandel om de hoek is al helemaal los nadat de mensen de eerste dagen dat deze er was in de rij stonden om een kerstboom te bemachtigen. Ook is er opvallend veel verlichting in, op en rond de huizen, meer dan vorige jaren.

Dit jaar zullen we ook in de kerken een andere vorm van Kerstmis hebben dan andere jaren. Geen overvolle kerken, maar juist kerken de leeg zijn, maximaal 30 mensen. Misschien komen er wel heel andere manieren van kerkbezoek, samen naar de kerk en het kerstkindje opzoeken liggend in een kribbe, een gebed, een kaarsje branden, luisteren naar een kerstlied, live gezongen of via de geluidsinstallatie, vanuit de kerk een huisliturgie meekrijgen om thuis samen te bidden rond de eetkamertafel en samen te luisteren naar de Blijde Boodschap. Wellicht ook samen kijken naar 1 van de vele uitzendingen via televisie of internet zoals op YouTube.

Wellicht zullen we veel van onze bekende wijze van Kerstmis vieren dit jaar missen. Veel zal pijn doen en een gemis geven. Niet met de hele familie naar de kerstnachtmis, niet een grote prachtige gezongen hoogmis, dit jaar ook geen familiediner met een grote groep. En de familiebezoekjes die ook bij Kerstmis horen zullen dit jaar wellicht via zoom of WhatsApp plaatsvinden.  Kortom een andere Kerstmis dan we gehoopt en verwacht hadden. Maar het geeft ook kansen en nieuwe mogelijkheden van vieren.

Ook Jozef en Maria hadden zich de geboorte van het kind Jezus geheel anders voorgesteld denk ik, gewoon thuis in Nazareth, vrienden en familie die op bezoek komen, gewoon zoals het hoort in veiligheid en zo. Maria is echter ver van huis als de geboorte van het kind daar is, er is geen plaats voor hen onder de mensen, maar buiten het dorp, in een stal, komt de Zoon van God ter wereld en nadat de Wijzen uit het oosten zijn vertrokken krijgt Jozef in een droom de boodschap “sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw…”. Weinig blijft er over voor Jozef en Maria om met vreugde de geboorte van Jezus te vieren als zij niet kunnen terugkeren naar huis maar moeten vluchten naar een vreemd land waarvan ze de taal niet spreken, de cultuur niet kennen, geen vrienden en verwanten hebben en ook het geloof niet delen. Wat een ellende en droefheid, dat is echt ontheemd zijn.

Misschien moeten we hier aan denken als wij met Kerstmis lopen te mopperen omdat we het anders moeten vieren dan we gewend zijn en willen dat het is.

In deze weekbrief kan ik nog niks schrijven over hoe wij op het heiligdom Kerstmis gaan vieren. Het is afwachten en ons aanpassen aan de mogelijkheden, zoals Maria en Jozef zich ook moesten aanpassen aan de mogelijkheden en vooral de onmogelijkheden die zij hadden bij hun eerste Kerstmis.

Maria, Moeder van God, bidt voor ons.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.