Afscheid

Afscheid

Zaterdag 1 september 2001 was een stralende dag, vele mensen kwamen samen in de parochiekerk van Harderwijk waar op deze dag de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Simonis, mij tot priester ging wijden. Een bonte groep mensen vanuit allerhande geledingen van de samenleving waren hiervan getuigen. Aan het einde van de plechtigheid gaf de kardinaal mij de opdracht en zending tot justitiepastor en als assistent in de omliggende parochies. Vele jaren heb ik mogen werken met gedetineerden in huizen van bewaring en gevangenissen voor langgestraften. Een bijzondere en fascinerende omgeving waar je als priester een unieke positie en vorm van aanwezigheid hebt. Van deze tijd heb ik erg genoten en voelde ik mij hoe vreemd dat misschien klinkt, op mijn plaats.

Na tien jaar was het tijd voor een verandering in mijn leven en kwam ik in het bisdom Haarlem-Amsterdam, waar ik naast parochiepriester ook altijd iets anders heb gedaan. Zo heeft bisschop Punt mij naar het heiligdom in Heiloo gezonden om hier, vanaf het Heilig Jaar van de Goddelijke barmhartigheid, biechtvader te zijn. Vooral in het heilig jaar kwamen mensen van heinde en ver naar Heiloo omdat men wist dat daar iedere middag gelegenheid was om de Heilige Deur door te gaan en Gods genade in het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. In het Heilig Jaar waren er veel mensen die voor het eerst in hun leven of misschien na 30 of 40 jaar de moed en aanmoediging gevonden hebben om over de schroom heen te stappen en zich te verootmoedigen voor de Heer, Zijn genade en barmhartigheid te vragen en te ontvangen en zich met Hem te laten verzoenen. Wat een mooie en zegenrijke tijd is dit geweest.

Op 27 augustus neem ik afscheid van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Jaren na mijn tijd als justitiepastor heb ik last gekregen van alle verhalen en gebeurtenissen in mijn tijd in de gevangenis en heb ik een PTSS (Posttraumatische Stressstoornis). Dit alles veroorzaakt nu mijn voortijdig afscheid, en het einde van mijn actief leven als priester. In stilte en op de achtergrond blijf ik wel wat doen, als noodinvaller in een parochie maar alleen voor het opdragen van de Heilige Mis. Ook zal ik regelmatig zijn bij de zusters van Bethlehem in Opgrimbie. U zult mij niet dikwijls ergens meer zien, maar u kunt mij wel wekelijks blijven horen op Radio Maria met mijn programma Musica Sacra. Vanaf 7 oktober zal ik tevens een nieuw programma gaan maken, “Werkers in de wijngaard”. Radio Maria gaat de maandelijkse eucharistieviering van priesterzaterdag uitzenden op de 1e zaterdag van de maand. Aansluitend aan de eucharistieviering is om 13.15 uur mijn nieuwe programma waar ik met iemand die een werker is in Gods wijngaard in gesprek ga. De gast zal zijn of haar keuze van muziek laten horen, muziek die inspiratie geeft of op een of andere manier waardevol is voor de gast, en we gaan in gesprek over zijn of haar werk en motivatie om een werker te zijn in Gods wijngaard.

Vanaf 1 september, 22 jaar na mijn priesterwijding, komt er een einde aan mijn actief leven als priester. Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen als uw biechtvader en geestelijk leidsman. De laatste paar jaar waren niet altijd gemakkelijk. Door de gevolgen van mijn PTSS heb ik mensen tekort of pijn gedaan, dat spijt mij zeer, heb erbarmen met mij. Rest mij u allen hartelijk te groeten en te danken voor de mooie tijd hier op het heiligdom.

Moge de Moeder Gods  steeds voor ons allen blijven bidden, de Heer Jezus Christus ons genade blijven schenken.

God de Vader Zijn liefde aan ons geven en de heilige Geest ons blijven begeesteren.

 

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen