Adventus – Komst

olv-ter-nood-heiloo-advent-op-weg-naar-kerstmis

We vieren vandaag de Eerste zondag van de Advent. Advent, komt van het Latijnse woord Adventus, wat “komst” betekend. We bereiden ons voor op een Komst, en wat voor een Komst!

Ik las van de week in een boek een leuk stukje, nou ja leuk, misschien is het eigenlijk wel heel triest, dat het soms zo ligt. Het vertelde hoe twee collega’s, journalisten, aan het werk waren. Toen kwam er een liedje op de radio met de tekst “If God was one of us,” betekenend: “Als God iemand van ons zou zijn,” een liedje van Joan Osborne uit 1996, een Amerikaanse zangeres. Zei de ene collega: Dat zou een verhaal zijn! Als God mèns zou worden. Haar collega heeft haar toen met veel tact uitgelegd dat dat precies is wat gebeurd is en wat Christenen al 2000 jaar vieren en getuigen.

Hoe triest dit voorbeeld van onwetendheid ook is, het doet ons wel weer eens beseffen hoe bijzonder het eigenlijk is wat we met Kerstmis gaan vieren: God, de Schepper van hemel en aarde, die al van voor alle tijden bestaat, wordt één van ons! Hij wordt mens! Dat is werkelijk heel bijzonder. Dat is de Komst waar we in de Advent naar toeleven. Dit doen we in ca. vier weken van voorbereiding, waarin in ieder geval vier zondagen vallen. Op de Eerste Zondag van de Advent, zien we in de liturgie, in de lezingen, eigenlijk een overgang plaatsvinden van de Weder-komst van de Heer, wat centraal staat in de laatste week van het kerkelijk jaar, naar de Eerste Komst van de Heer met Kerstmis, Zijn geboorte.

Feitelijk kunnen we als Christenen over 3 Komsten spreken: Zijn eerste Komst bij Zijn geboorte; de menswording, de Wederkomst van de Heer op het einde der tijden, en Zijn dagelijkse Komst. Zijn dagelijkse Komst is dat Jezus leeft in ons hart, Hij woont in ons en wil steeds meer mens worden in ons. Dit bevorderen we door ons gebed, het lezen van de H. Schrift, het leven naar Gods geboden, vooral ook het grote gebod van de liefde uitoefenen, en het vruchtbaar ontvangen van de Sacramenten; in het bijzonder natuurlijk de H. Eucharistie.

De Advent als voorbereiding op het Kerstfeest, helpt om ons hart voor te bereiden, af te stemmen, om Hem steeds meer dagelijks te mogen ontvangen, dat Hij steeds meer mens mag worden in ons. De Advent is hier een groot hulpmiddel in, een speciale periode van genade. Laten wij deze periode goed gebruiken. Laten wij inderdaad extra momenten van gebed nemen, misschien ook een keer (extra) naar het heiligdom komen voor Eucharistische aanbidding en/ of de H. Eucharistie; extra in de H. Schrift lezen, speciaal ook de mooie lezingen van elke dag, een goede Biecht uitspreken, en ook extra oog hebben voor onze naaste. Dan zullen wij de Eerste Komst van de Heer, wat we vieren met Kerstmis, op een bijzondere wijze mogen beleven, God is dan werkelijk één van ons geworden, one of us, nog beter gezegd: Hij is ìn ons!

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

rector Jeroen

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Recent Sermons