Advent

Weekbrief-advent-olvternood

Vandaag, zondag 29 november, beginnen we het nieuwe liturgische jaar B met de eerste zondag van de Advent, de tijd van voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis. We gedenken de eerste komst van Gods Zoon onder de mensen, 2020 jaar geleden in de stal van Bethlehem. Tegelijk zien wij vol verwachting uit naar de tweede komst van Christus op het einde der tijden. De viering van Advent en Kerstmis zal in dit corona-jaar anders zijn dan andere jaren. Bovendien worden wij in deze tijd steeds meer opgeschrikt door allerlei onlusten, oorlogen en aanslagen, dichtbij en veraf. Dit alles echter geeft de viering van Advent en Kerstmis dit jaar misschien wel meer betekenis en inhoud dan ooit tevoren.

Vorige week zondag, 22 november, hebben we het vorige liturgische jaar A afgesloten met het Hoogfeest van Christus Koning van het heelal. Kerstmis en Christus Koning hebben misschien wel meer met elkaar te maken dan op het eerste oog lijkt. Jezus is namelijk niet alleen geboren als Zoon van God, als Mensenzoon, en als Zoon van David; Hij is ook geboren als Vredevorst, als Koning van de Joden. Als zodanig is Hij meteen verworpen door de wrede koning Herodes, die in blinde woede alle pasgeboren jongetjes in Bethlehem liet vermoorden om zich van deze pasgeboren Koning der Joden te ontdoen. Op het einde van zijn aardse leven zal Jezus opnieuw als Koning der Joden worden verworpen, nu door zijn eigen volk. Tegenover Pilatus had Jezus verklaard: “Mijn koningschap is niet van deze wereld”. (Joh. 18,36) Boven het kruis stond als opschrift de reden van zijn terechtstelling: “Jezus van Nazareth de Koning der Joden” (INRI). Maar juist door deze verwerping door de mensen, kreeg de Koning der Joden met zijn verrijzenis uit de doden toch het Koningschap voor eeuwig. Aan ons voortdurend de uitnodiging om te geloven en ons te bekeren.

Bekering en geloof in Christus Koning is altijd opnieuw de enige weg naar de ware en duurzame vrede waarnaar elk mensenhart van nature verlangt. Toen in het Rusland van na de revolutie van 1917 de eerste totalitaire, atheïstische dictatuur in Europa ontstond schreef de toenmalige paus Pius XI (1922 – 1939) in zijn eerste encycliek van 23 december 1922 “Ubi arcano” (“Over de vrede van Christus in het Koninkrijk van Christus”): “De bron van alle ellende in de wereld is dat de meeste mensen Jezus Christus en zijn heilige wet zowel uit hun persoonlijk gedrag en hun familieleven, als uit de maatschappij hebben verbannen. De gegronde hoop op duurzame vrede tussen de volkeren is gelegen in het aanvaarden van de heerschappij van onze Verlosser, zowel persoonlijk, als in staatsverband”. Om deze woorden kracht bij te zetten stelde dezelfde paus Pius XI in 1925 het Hoogfeest van Christus Koning in op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is niet moeilijk te constateren dat de woorden van paus Pius XI van bijna 100 jaar geleden letterlijk van toepassing zijn op onze eigen hedendaagse westerse geseculariseerde samenlevingen.

De Adventsoproep om te komen tot geloof en inkeer is dus nu misschien wel meer dan ooit van levensbelang. Op deze eerste zondag van de Advent is het Jezus zelf die ons oproept waakzaam te blijven en voorbereid te zijn op de dag van zijn wederkomst. In het Onzevader heeft Hij ons geleerd te bidden: “Uw Rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.”

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam.

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.